Възходът и падението на Шумерия и Акад

Шумерите са първият народ, за който се знае, че населил земите на древна Месопотамия преди около 7000 години. Разположена между коритата на реките Тигър и Ефрат (днешен Ирак), за Шумерия се говори, че е ‘люлката на цивилизацията’. През 4-то хилядолетие преди Новата ера тази култура имала развита писменост, впечатляващи изкуство и архитектура, познания по астрономия и математика. Акадците от своя страна наследили тяхната култура, създали свой език и изградили първата позната империя.

Произхода на шумерите остава загадка и до ден днешен. Те наричали себе си ‘Сагига’ (‘черноглавите’ или ‘гологлавите’), а страната си ‘Кенги’ (цивилизована земя’). Някои са на мнение, че те дошли от Анатолия (земите на днешна Турция). Други предполагат, че може да са дошли от земите на днешна Индия. Знае се, че се установили в района на Вавилон (днешен Ирак), поне 3500 години преди Новата ера.

Древна ШумерияСнимка: ytimg.com

Произхода на името Месопотамия, местността, където била разположена Шумерия, идва от Древна Гърция и означава ‘земя между реки’. Шумерия се състояла от много градове, които били независими един от друг, като някои от тях просъществували почти 3000 години. Приблизително 3500 години преди Новата ера шумерите започнали да издигат градове, оградени със стени, като един от тях бил Ур – столицата на древната цивилизация. Всеки един от тези градове имал публични сгради, пазари, работилници, както и добре развита канализационна система и бил заобиколен от малки села и земеделски земи. Първоначално политическата власт принадлежала на гражданите, но с нарастването на съперничеството между отделните градове, те постепенно се превърнали в царства.

Вярвало се, че всяко царство се управлява от божество и храмовете, издигнати в негова чест, определяли цялостната архитектура на града. Най-известният такъв храм е Зигурат в град Ур. Той представлява 15-метрова сграда с формата на пирамида, изградена от глинени тухли. Зигурат бил част от храмов комплекс, включващ двореца на царя.

Зигурат в град Урпървата цивилизацияСнимка: www.wikimedia.org

Шумерите са първият народ, за който се знае, че създал различни критерии, които дефинират една култура като цивилизация. На тях се преписва създаването на законите, плуга, платноходството, както и лунния календар. Също така те създали бройна система, базираща се на числото 60, която все още се използва за измерване на секундите и минутите. Но за най-ценно се смята създаването на писмената им система. За шумерската писменост, известна като клиновидно писмо, се смята, че е най-древната система, позната днес. Най-старите следи от нея са открити в земите на днешен Южен Ирак и са датирани към 3000 година преди Новата ера.

Шумерите използвали мокри глинени плочи, като изписвали символите върху тях с помощта на заострен метален инструмент. След това плочите били изсушавани на слънце, за да запазят текстовете. Хиляди такива плочи са оцелели до днес, осигурявайки ни прозорец към културата, икономиката, законите, литературата, политиката и религията на Древна Шумерия. Тази писменост оказва влияние върху ръкописите в региона за следващите 3000 години.

Шумерска плоча с клиновидно писмоАкадска империяСнимка: www.ancientresource.com

Докато клиновидното писмо било създадено и използвано първоначално само от шумерите, не минало много време преди съседни народи да го усвоят и използват в собствените си езици. Около 2500 години преди Новата ера акадците, народ използващ език от семитски произход и обитаващи земите северно от Шумерия, започнали да използват клиновидното писмо в собствения си език.

Приблизително 2300 години преди новата ера акадския език дори изместил шумерския като основен в Месопотамия. Въпреки че шумерския език се възродил за кратко, в крайна сметка се превърнал в ‘мъртъв език’, който се използвал само в литературата. Акадският език се използвал през следващите 2000 години, като след това еволюирал във форми познати като вавилонски и асирийски език.

Шумерите са първата позната цивилизация, но акадците са тези, които изградили първата позната империя. Те били симитска група, която се заселила в южните части на Месопотамия през първите години на третото хилядолетие преди Новата ера и установили политически контрол в региона. Тяхната цивилизация била основана от Саргон Велики, като обединявала няколко града под управлението на столицата Акад. Саргон Велики управлявал от 2334 до 2279 година преди Новата ера, като завладял цяла Южна Месопотамия, части от Сирия, Анатолия и Елам (днешен Западен Иран) и установил първата семиткса династия в региона.

Бронзова маска на Саргон ВеликиМесопотамияСнимка: www.ancient-origins.net

Интересно е, че Саргон е познат от историята на Месопотамия, писана далеч след неговото управление. Липсата на документи от неговото време се обяснява с факта, че столицата Акад така и никога не е открита. Тя била унищожена след падението на династията му и никога след това не била обитавана отново, поне под името Акад.

Около 2300 години преди Новата ера Саргон вече бил завладял всички шумерски градове, обединявайки ги под свое управление. По този начин той създал първата империя в Месопотамия. Той победил шумерските армии в две сражения и пленил Лугалзагеси – шумерски цар, обединил древните градове и признат за ‘цар на Киш’ (Киш – шумерски град). През следващите 2 столетия акадците управлявали Шумерия. Около 2100 години преди Новата ера, когато започнал упадъкът на Акадската империя, град Ур въстанал и съживил шумерската култура, въпреки че езикът им бил почти изчезнал. До 2000 година преди Новата ера, шумерският език бил напълно заместен от акадския.

Плоча, изобразяваща една от победите на Акадската империяпървата империяСнимка: www.wikimedia.org

Въпреки че династията на Саргон просъществувала само около 200 години, тя създала модел на управление, който повлиял цялата източна цивилизация и оставил траен отпечатък върху Месопотамия за хилядолетия наред.