Какво остана от Фукушима след аварията?

Седем години след първата си визита в Чернобил, фотографът и режисьор Аркадиус Подниесински посетил Фукушима, за да разбере как върви процесът по почистване. В последствие той споделя, че между двете бедствия има много общо. Само ще припомним, че и двете аварии бяха радиационни – от VII-ма степен, най-високата по международната скала за ядрени събития.

Не земетресение или цунами са предизвикали аварията в АЕЦ Фукушима-1, а допусната човешка грешка. Докладът изготвен от японската парламентарна комисия разследвала причините за тежката авария не оставя никакви съмнения за това. Нещо повече, бедствието е можело да бъде предвидено и избегнато. Както в случая с Чернобил така и с този във Фукушима-1 грешките са човешки, а не технологични’ – казва Подниесински.

радиация във Фукушима

Години след аварията повече от 120 000 души все още не могат да се върнат по домовете си и много от тях живеят в центровете за временно настаняване. Така както и в Чернобил, някои от евакуираните пренебрегнали заповедите на властите и се върнали в домовете си малко след бедствието, а някои така и не ги напуснали!’ – допълва фотографът.

Районът е разделен на три зони – червена, оранжева и зелена, като червената е най-опасна. Нивата на радиация са толкова високи, че не е ясно дали някога там ще могат да живеят отново хора. Оранжевата зона е по-малко замърсена, но все още е необитаема. Жителите от нея имат право да се връщат в домовете си, но само през деня. Окончателното почистване на зелената зона ‘върви към своя финал’ и нейните жители в близко бъдеще ще могат да се върнат по домовете си за постоянно.

Мащабът на работата по обеззаразяване е огромен! Около 20 000 души старателно почистват всяко парче земя. Те премахват най-горния слой почва, който е и най-замърсен и го събират в чували. Те са навсякъде и са се превърнали в част от пейзажа на Фукушима.

радиационна авария
ядрена авария в Япония

Стените и покривите на къщите и сградите били напръскани и почистени преди хората да се върнат в тях. Не е ясно къде ще отиде всичката тази събрана почва. Засега тя се съхранява в покрайнините на градовете от засегнатия район. Докато бях там се усещаше притеснението на местните относно бъдещото съхранение на отпадъците’ – споделя Подниесински.

Почистени са къщите, площите около тях, както и приблизително 10-метрови ивици около пътищата. Но това не може да се случи в планинските райони и тези с гъсти гори.

авария в ЯпонияСнимки: wanderout.net

Жителите и учените са загрижени, че по-проливните дъждове могат да измият радиоактивните частици от планинските и горски райони, а обитаваната земя да се замърси отново. Същото опасение го има и по отношение на пожарите, които чрез вятъра биха могли да пренесат радиоактивни частици в близките градове. Тези страхове не са безпочвени, защото това вече се е случвало в Чернобил’ – завършва фотографът.