Душата не умира – връща се обратно във Вселената

Според двама водещи учени, човешкият мозък всъщност е биологичен компютър и човешкото съзнание е програма управлявана от квантов компютър разположен в мозъка, който продължава да съществува дори и след смъртта.

Експертите обясняват, че ‘след като човек почине, неговата душа се връща обратно във Вселената и така тя не умира’.

Дебатът относно съществуването на душата и дали тя е безсмъртна или умира с човека е безкрайна история, която в продължение на векове привлича вниманието и на най-великите мислители. Неговата загадъчна природа продължава да очарова различни области на науката, но сега група от изследователи са разкрили истината за това – душата не умира, връща се обратно във Вселената.

човешката душа

През 1996 година доктор Стюърт Хамероф, американски физик и почетен член в Катедрата по анестезиология и психология и Роджър Пенроуз, математически физик в Оксфордския университет, работят върху Квантовата теория на съзнанието и установяват, че душата се съдържа в микро каналчета в клетките на мозъка.

Тяхната провокативна теория обяснява, че човешката душа се намира в клетките на мозъка, или по-точно в микро каналчетата намиращи се вътре в тях.

Двамата изследователи вярват, че човешкият мозък всъщност е биологичен компютър и човешкото съзнание е програма управлявана от квантов компютър разположен в мозъка, който продължава да съществува дори и след смъртта. Нещо повече, двамата учени твърдят, че това което хората възприемат като съзнание в действителност е резултат от квантови гравитационни ефекти породени в така наречените микро каналчета.

Учените наричат този процес Обектно контролируема редукция (Orchestrated Objective Reduction). Теорията обяснява, че когато човек изпадне в клинична смърт, микро каналчетата намиращи се в мозъка губят своето квантово състояние, но поддържат информацията в тях. С други думи, експертите обясняват, че след като човек почине, неговата душа се връща във Вселената и тя не умира.

човешки мозък

Говорейки по научен телевизионен канал в предаването ‘В червеевата дупка’, доктор Хамероф споделя:

Нека да кажем, че сърцето спира да бие, кръвта спира да тече и микро каналчетата губят своето квантово състояние. Квантовата информация в микро каналчетата не е унищожена, тя не може да бъде унищожена, тя просто се разпределя и разсейва във Вселената като цяло. Ако пациентът е реанимиран, съживен, тази квантова информация може да се върне обратно в микро каналчетата, състояние наричано от хора преминали през него като Имах преживяване близко до смъртта. Ако пациентът не оживее, е възможно тази квантова информация да съществува извън тялото, вероятно за неопределено време, като душа’.

Според тази теория човешката душа е нещо повече от взаимодействия между неврони в човешкия мозък и може би съществува от самото начало на времето.