Тракийското светилище в Родопите ‘Орлови скали’

Тракийското светилището Орлови скали се намира в Родопите, на около 3 километра от град Ардино. Учени смятат, че то е изградено през 4-5-ти век преди Новата ера и е дело на племето одриси. Освен до село Ардино скалните трапецовидни ниши са характерни за целите Източни Родопи, като има малки групи около Крумовград, Кърджали, селата Сърница, Вълче поле, Йончево, Душката, и Долно Черковище.

скални нишиСнимка: YouTube канал Agroinfo Video

Комплексът Орлови скали е най-големият подобен. Върху силно наклонен планински терен с надморска височина около 760 метра е разположен масив от вулканични скали. На значителна височина от земята, където човек трудно би достигнал, са издълбани 97 скални ниши с трапецовидна форма. Броят им в миналото бил 100, но три от тях са разрушени. Височината на нишите е около 1 метър, а дълбочината между 20 и 35 сантиметра. Разположението на нишите по скалата не е равномерно. Западната страна има 55, южната – 35, северната – 5, а източната – 5, като 3 от тях са разрушени.

тракийски скални нишиСнимка: YouTube канал Agroinfo Video

При разкопките в близост до скалите са открити парчета от глинени съдове, датирани от 4-ти век преди Новата ера. По някои от парчетата се наблюдават следи от обгаряне, което кара археолозите да смятат, че съдовете са използвани в различни ритуали, в които се пълнели с масло и се запалвали.

орлови скали РодопиСнимка: YouTube канал Agroinfo Video

Остава загадка конкретното предназначение на нишите, тъй като те винаги са откривани празни. Има няколко теории за това как били използвани. Някои учени са на мнение, че били използвани за поставянето на урни с праха на покойниците, тъй като размерът и височината, на която са разположени, не е подходящ за трупополагане. Нишите са трудно достъпни и се предполага, че в древността били използвани въжета, за да бъдат достигнати. Под скалите са открити следи от жертвеници и древни погребални съоръжения.

тракийско светилище в РодопитеСнимка: wikipedia.org

Друга теория за предназначението на нишите е, че те били част от култови церемонии. Известно е, че траките изграждали светилищата си на места, които се отличават като природни особености (предимно високи скали). За тях тези места били проява на божествената сила. Според професор Ана Радунчева нишите символизирали врата между света на живите и този на мъртвите.

древни скални ниши в РодопитеСнимка: YouTube канал Agroinfo Video

Професор Валерия Фол допуска, че изсичането на нишите може да е еднократен обреден акт, като в тях се поставял свещен предмет в определени дни. Някои учени предполагат, че в деня, в който младежът става мъж, той трябва да премине изпитание – увиснал над пропастта да остави дар на Великата богиня-майка в родовата ниша.

Комплекс Глухите камъни, област Хасково
скален комплекс РодопитеСнимка: www.haskovo-bulgaria.com

Скален комплекс до село Долно Черковище, област Хасково
тракийски скален комплексСнимка: www.haskovo-bulgaria.coм

Скален комплекс до село Ангел Войвода, област Хасково
скални комплекси в Източни РодопиСнимка: www.haskovo-bulgaria.com

През 2003 година комплексът Орлови скали е обявен за природна и културна забележителност.