Тракийското светилище в Родопите – Орлови скали

Тракийското светилището Орлови скали се намира в Родопите, на около 3 километра от град Ардино. Учени смятат, че то е изградено през 4-5-ти век преди Новата ера и е дело на племето одриси. Освен до село Ардино скалните трапецовидни ниши са характерни за целите Източни Родопи, като има малки групи около Крумовград, Кърджали, селата Сърница, Вълче поле, Йончево, Душката, и Долно Черковище.

Комплексът Орлови скали е най-големият подобен. Върху силно наклонен планински терен с надморска височина около 760 метра е разположен масив от вулканични скали. На значителна височина от земята, където човек трудно би достигнал, са издълбани 97 скални ниши с трапецовидна форма. Броят им в миналото бил 100, но три от тях са разрушени. Височината на нишите е около 1 метър, а дълбочината между 20 и 35 сантиметра. Разположението на нишите по скалата не е равномерно. Западната страна има 55, южната – 35, северната – 5, а източната – 5, като 3 от тях са разрушени.

скален комплекс край град Ардино, област Кърджалискални ниши в РодопитеСнимка: commons.wikimedia.org Автор: Filipov Ivo (CC BY-SA 4.0)

При разкопките в близост до скалите са открити парчета от глинени съдове, датирани от 4-ти век преди Новата ера. По някои от парчетата се наблюдават следи от обгаряне, което кара археолозите да смятат, че съдовете са използвани в различни ритуали, в които се пълнели с масло и се запалвали.

Остава загадка конкретното предназначение на нишите, тъй като те винаги са откривани празни. Има няколко теории за тяхното предназначение. Някои учени са на мнение, че били използвани за поставянето на урни с праха на покойниците, тъй като размерът и височината, на която са разположени, не е подходящ за трупополагане. Нишите са труднодостъпни и се предполага, че в древността били използвани въжета, за да бъдат достигнати. Под скалите са открити следи от жертвеници и древни погребални съоръжения.

Друга теория за предназначението на нишите е, че те били част от култови церемонии. Известно е, че траките изграждали светилищата си на места, които се отличават като природни особености (предимно високи скали). За тях тези места били проява на божествената сила. Според професор Ана Радунчева нишите символизирали врата между света на живите и този на мъртвите.

Професор Валерия Фол допуска, че изсичането на нишите може да е еднократен обреден акт, като в тях се поставял свещен предмет в определени дни. Някои учени предполагат, че в деня, в който младежът става мъж, той трябва да премине изпитание – увиснал над пропастта да остави дар на Великата богиня-майка в родовата ниша.

скален комплекс край село Сърница, област ПазарджикОрлови скали в РодопитеСнимка: commons.wikimedia.org Автор: Иванка Вълчанова (CC BY-SA 4.0)

През 2003 година комплексът Орлови скали е обявен за природна и културна забележителност.