Древни структури на стотици хиляди години?

Повечето археолози и историци са на мнение, че днешната цивилизация се е зародила преди около 10 000 до 12 000 години. Въпреки това редица експерти говорят за артефакти и различни други следи, които са от много по-древен период.

Сред тези учени е и доктор Александър Колтипин, геолог и директор на Центъра за естествени науки към Московския университет по екология и политикология в Русия. От дълги години Колтипин проучва и анализира древни подземни структури по цялото Средиземноморие и е достигнал до заключение, че някои от тях в миналото били свързани помежду си. Нещо повече, след изследване състава на материалите и скалите, както и взимане под внимание влиянието на климатичните условия и геологичните особености на съответните райони, той достигнал до извода, че обектите са дело на развита цивилизация, съществувала преди стотици хиляди години.

Скални подземни ниши (вляво) и скални следи (вдясно) в Хурват Бургин, Израелдревни структуриСнимка: www.look4ward.co.uk

Археолозите работещи в тези региони обикновено датират обектите на база селищата върху тях и в околността. Но тези селища се оказва, че са изградени върху по-древни структури.

‘Когато изследвахме структурите … никой от нас, дори и за момент, не се усъмни, че обектите са по-стари от ханаанските, староеврейските, римските и византийските градове, разположени върху тях и в околността’ – твърди доктор Колтипин.

По време на работата си в археологическия обект Хурват Бургин в Централен Израел, доктор Култипин изкачил хълм с височина от приблизително 400 метра, за да може да огледа целия комплекс. Тогава той осъзнал, че това място изключително много наподобява друг археологически обект – скалния град Кавусин в Турция.

Част от скалния град Кавусин, Турциядревен скален град ТурцияСнимка: www.freelancetravelturkey.com

‘Отново се убедих, че всички тези правоъгълни ниши, подземни структури и разпръснати останки от древни паметници някога са представлявали подземен комплекс, направен от хора, който с течение на времето, под влияние на ерозията и други фактори, сега е на повърхността’.

Голяма част от комплекса в днешни дни е под открито небе, но има и такава, която все още е под земята. Доктор Колтипин дава за пример други древни градове в областта Кападокия, Турция, чиито надземни части днес, според него някога са били под земята. Имайки предвид близостта на някои от обектите със Средиземно море, Колтипин не изключва и възможността част от древните структури да са под водата.

скален град в Кападокия, Турцияподземни градове в Кападокия

Говорейки за структурите в Централен Израел и Турция, Колтипин споделя:

‘Според моите изчисления, степента на ерозия на скалите около обектите трудно би достигнала днешното си състояние за период по-кратък от 500 000 години!’

Колтипин не изключва като възможност обектите да се намират над земята в днешни дни в резултат на геологичните процеси, формиращи планините.

Подземия в Хурват Бургин, Израелподземия в Израел мистерияСнимка: www.wikimedia.org

След направени изследвания на материалите в археологически обект в Анталия, Турция, наричан от Колтипин ‘обект Черноклеев’, руският учен твърди, че структурата е на поне половин милион години, въпреки че археолозите датират останките към Средновековието. Като доказателство за твърденията си Колтипин изтъква, че така нареченият от него ‘розов цимент’ съдържа керамични фрагменти и базалтови частици с вулканичен произход, а геоложките проучвания показват, че няма активен вулкан в региона от поне 500 000 години.

Древни руини в Анталия, Турциядревни руини мистерииСнимка: pinimg.com

Доктор Култипин има теория, според която повечето от тези древни структури някога били свързани в един огромен комплекс. В подкрепа на думите си той посочва различни прилики между древните обекти – входове в скалите към подземните обекти, гигантски каменни блокове, за които няма обяснение как са направени и придвижени до местата си, приблизително еднаква степен на ерозия и възраст.

подземия в Кападокия, Турцияград под земята КападокияСнимка: commons.wikimedia.org Автор: MusikAnimal (CC BY-SA 4.0)

Някои археолози подкрепят твърденията на доктор Култипин, докато други ги отхвърлят категорично. Истината е, че за момента няма неопровержими доказателства, подкрепящи или отхвърлящи теорията на руския учен, което оставя следния въпрос без отговор – Възможно ли е на Земята да е съществувала древна развита цивилизация преди стотици хиляди години, изградила всички тези структури?