Списъкът на владетелите на древна Шумерия

Шумерският списък на владетелите описва как небесни същества слезли на земята, за да я управляват. Според древните текстове те управлявали 241 000 години.

Шумерският списък на царете представлява няколко древни каменни плочи, върху които са гравирани текстове на шумерски език. Открит е в началото на 20-ти век от американския учен с немски произход Херман Хилпрехт по време на разкопките на древния шумерски град Нипур. В него са описани имената и продължителността на управление на царете на древна Шумерия, намирала се на територията на днешен Южен Ирак, между коритата на реките Тигър и Ефрат.

шумерска цивилизация

Последната част от списъка на владетелите съдържа имена на исторически личности и градове, но това не е най-вълнуващото в него. Интересното в случая са първите 8 владетеля на Шумерия.

Също познати като допотопни владетели, първите 8 царе в списъка управлявали 241 000 години, през митичния период преди Великия потоп да погълне района. Повечето учени отхвърлят съществуването на тези владетели и тяхното изключително дълго управление, уповавайки се на факта, че досега няма археологически доказателства, подкрепящи написаното върху каменните плочи. И въпреки това, думите са там:

След като владетелят се спусна от небесата, той се установи в Ериду. В Ериду, Алулим стана цар. Той управлява 28 800 години’.

След края на управлението на първия небесен цар, властта се прехвърлила в ръцете на Аллалгар, който управлявал 36 000 години. След него на трона седнал Ен-мен-лу-ана и управлявал цели 43 000 години. Следващите пет царе управлявали също толкова дълго: Ен–мен-гал-ана – 28 000, Думузид – 36 000, Ен-сипад-зид-ана – 28 800, Ен-мер-дур-ана – 21 000 и Убара-Туту – 18 600 години.

Настъпването на Великия потоп сложило край на царуването на митичните владетели. Тогава последният владетел управлявал от град Киш.

Киш бил древен шумерски град, дом на първата исторически документирана шумерска династия – Етана. Владетелите от тази династия не били толкова дълголетни, колкото предходните митични царе, но отново периодът е значително по-дълъг от средната продължителност на човешкия живот. Най-краткото управление било това на Замуг – 140 години.

списъкът на шумерските царе

Според повечето историци тези неестествено големи периоди на управление на различните владетели са умишлено хиперболизирани с цел да се предаде по-голяма тежест на историята на древна Шумерия в очите на съседните народи. Документирайки своята изключително древна история, шумерите заявявали правото си да управляват тези земи. Много учени също така отхвърлят и съществуването на анунаки, децата на Ану (небесен бог).

Според преданията анунаки са ‘тези, които слязоха от небето’. Тези митични същества владеели пътуването в космоса. Те идвали от 12-та планета, наречена Нибиру. За тях се споменава в древния текст Енума Елиш.

анунакиСнимка: www.ufoinsight.com

Все още няма единодушно мнение в научните среди как точно хората са придобили днешния си облик. Дали сме резултат от милиони години еволюция или не? Но ако човешкият вид е създаден от някого, то тогава може да се замислим за това дали са съществували анунаки. Според преданията те са дали разума и интелигентността на хората. Също така и ако небесните царе имали достатъчно сила да бъдат почитани като богове, то тогава продължителността на живота им може би е била необикновена.

Винаги има възможност да търсим отговори на грешните места. Това, което модерната наука е доказала за списъка на владетелите е, че в него редом с невероятните твърдения има и реални факти. Но дори и всичко това да е плод на въображението на древните шумери, едно е сигурно – историята на планетата ни е повече от странна!