Учените: Слънчевата система е имала 2 Слънца!

Според учените има доказателство, което потвърждава, че всички звезди във Вселената са родени по двойки. Смята се, че Слънцето е имало ‘зъл близнак’ известен още като – ‘Немезис‘ звезда джудже, която се смята за отговорна за масовите измирания на Земята.

Астрономите използват термина ‘бинарна система’, за да определят двете звезди, които са толкова близо една до друга, че се движат в орбита около общ център на тежестта. Това е нещо напълно естествено във Вселената, което от своя страна кара част от изследователите да се питат дали нашето Слънце също не е било част от подобни системи. Екип от изследователи от Университетите Харвард и Бъркли направили проучване, чиито резултати потвърдили, че всички звезди се раждат образувайки бинарни системи.

Снимката вляво: радио изображение на млада двоична система. Снимката долу вдясно: изображение на система от тройни звезди, образувани от прах. Всички открити в молекулярния облак на Персей. Снимката горе вдясно: двоична система, разположена в района IC 348, където двете звезди взаимодействат чрез излъчване на импулси от светлина.бинарна системаСнимкa: www.ancient-code.com

Астрономите са анализирали хипотеза формулирана преди десетилетия от Ричард Мюлер, според която нашето Слънце има двойник наречен Немезис (на 1.5 светлинни години разстояние). Смята се, че той е бил способен да предизвиква смущения в Облака на Оорт (остатък от първичната мъглявина, от която преди 4.6 милиарда години са се формирали Слънцето и планетите), които да доведат до опустошителни последствия във вътрешните части на Слънчевата система. Всъщност, това дори може да обясни и масовите измирания на всеки 27 милиона години случващи се на Земята.

Според изследователи от Университета Бъркли, твърдението, че Немезис е съществувал, се потвърждава чрез радио изследване на гигантски молекулярен облак пълен с новообразувани звезди част от съзвездието Персей. Също така е използван математически модел, който може да обясни наблюденията на Персей само при условие, че всички слънцеподобни звезди са родени с ‘придружител’.

Стивън Щалер, астроном и изследовател в Университета Бъркли казва: ‘проведохме серии от статистически модели в опит да отчетем популациите както от млади единични така и от двойки звезди намиращи се в молекулярния облак на Персей и единственият модел, който можеше да възпроизведе данните беше този с ‘широките двойки звезди’. Важно е да се отбележи, че в рамките на милиони години, тези системи или се свиват, или се разпадат’.

В неотдавнашна публикация експерти представят ‘широките двойки звезди’ като две звезди на разстояние повече от 500 астрономически единици (една астрономическа единица е средната дистанция между Слънцето и Земята – 93 милиона мили). Предполага се, че ‘парньорът’ на нашето Слънце, с който те се определят като ‘широка двойка звезди’ е на разстояние 17 пъти по-голямо от това между Слънцето и Нептун.

Сара Садавой, сътрудник на НАСА в астрофизичната обсерватория ‘Смитсониън’ повдига въпроса: ‘Идеята, че много звезди са се образували със свой придружител не е нова, но въпросът е колко са те? Въз основа на нашия модел може да твърдим, че всички звезди се раждат по двойки. Моделът ни е приложен в изследване на Облака на Персей, но е необходимо той да бъде тестван и при други облаци’.