Риба, която може да живее на сушата и да се удави във вода!

Лънг (lung – в превод от английски език означава бял дроб) – вид сладководна риба, известна със способността си да живее на сушата и без никаква вода в продължение на месеци, а понякога и години! Както името ѝ подсказва тя има много добре развита дихателна система, позволяваща ѝ да приема кислород от въздуха, така както и сухоземните животни. Нарича се още риба саламандър.

Интересно е, че с течение на времето, ако рибата интензивно диша по този начин, способността ѝ да го прави с хриле постепенно закърнява. Дори когато лънг рибата се намира във вода, тя не диша през цялото време с хриле, а има нужда често да се показва на повърхността за глътка въздух. Нещо повече, ако прекара дълго време във вода, без да се показва на повърхността за кислород, тя може да се удави.

лънг риба

Тялото ѝ е удължено и наподобява това на змиорките. С помощта на гръдните и тазовите перки тя плува и пълзи по дъното. Обитава предимно плитки води като мочурища или блата, но понякога екземпляри от този вид могат да бъдат открити и в по-големи езера.

Когато лънг рибата е във вода тя не се отличава съществено от никоя друга риба. Тя също плува и се храни с по-малки риби и ракообразни. Но с настъпване на сухия сезон започва да копае в тинята и се заравя дълбоко в нея. Това е възможно, защото поема част от калта и я изхвърля през хрилете си. Едва след като достигне подходяща дълбочина копаенето спира, а лигавицата на кожата ѝ започва да секретира. С втвърдяването на секрета се образува пашкул, като единствено устата на рибата остава непокрита, за да може да диша. Този процес е изобразен на снимката по-долу:

риба която живее в земятаСнимки: www.amusingplanet.com

В периода на хибернация (може да достигне до четири години) метаболизмът ѝ се забавя съществено. Но щом водата се върне тя излиза от пашкула си.

Този вид риба е характерен за Австралия, Африка и Южна Америка. В Африка дори се консумира от местните, но поради специфичния вкус на месото ѝ, тя не се харесва на много хора.

Във видеото по-долу ще видите как се търсят в сухата земя пашкули на лънг риба:


Видео: YouTube channel ‘Ghana Mission Fund’