Запис на речта на Хитлер в спокойно състояние

Записът на разговора между Хитлер и маршал Манархайм е направен тайно през 1942 година. Тор Даман, инженер в известната по онова време компания Ил, бил нает да запише официални рождени речи.

Даман продължил да записва дори, когато разговора станал личен и неофициален. Той успял да запише 11 минути от личния разговор между Хитлер и Манархайм.

Хитлер

Тъй като Хитлер никога не позволявал на никой да го записва, без той самият да се е подготвил за реч, това се явява единственият ни познат запис на говор на Хитлер, без да се е подготвял да изнася поредната си нацистко ориентирана реч на висок тон.

Когато личната охрана на Хитлер, така известните SS-овци, осъзнали, че Даман продължава да записва разговора, веднага му наредили да спре. Те били изключително ядосани, но въпреки това, му позволили да запази записа, при условие, че никога няма да види бял свят’.

Адолф Хитлер

Лентата била предадена на Куста Викуна, оглавяващ държавната агенция по цензура. По-късно, през 1957 година, записът бил отново върнат на Даман.

Няколко години по-късно, записът бил оповестен публично. Това се явява един от малкото записи, в които Хитлер говори с умерен тон, без типичното за речите му, повишаване на гласа, с цел да я направи по-въздействаща.


Видео: Youtube channel ‘HistoryChannel’