Река Амазонка е с 8 милиона години по-стара отколкото се предполагаше досега!

Водосборният басейн на река Амазонка е сложна мозайка от екосистеми, в които може да откриете приблизително една трета от растенията, животните и насекомите, известни на човека. Днес този район е дом на милиони хора, а осъществяваните през годините проучвания доказват, че е обитаем от хиляди години.

Реката играе важна роля при формирането на южноамериканския пейзаж. Тя служи като мост, но и като граница за миграцията и еволюцията на растителните и животински видове на континента от милиони години насам.

Амазонка най-пълноводната река в света

С цел да се установи точната възраст (дълги години се смяташе, че тя е между 1 и 1.5 милиона години) на реката са проведени множество изследвания. Резултатът от едно такова проучване показало, че тя е много по-стара отколкото учените са предполагали досега!

Задачата да се определи възрастта на най-пълноводната река в света е по-трудна отколкото изглежда, защото геоложкото ѝ минало е дълбоко скрито в седиментните слоеве. Най-старите утайки от Амазонка са открити не в коритото ѝ, а в Атлантическия океан. Като се добави и това, че предположенията на изследователите за възрастта ѝ варират в много широки граници, от 1 до 11 милиона години, мистерията се задълбочава още повече.

Според изследване, публикувано в списание ‘Глобална и планетарна промяна, през юни 2017 година, река Амазонка е на около 9 милиона години.

Как учените са достигнали до това заключение?

Изследователи от Университета в Амстердам, Университета в Бразилия, Университета ‘Франсиско Хосе де Калдас’ в Колумбия и Института за тропически изследвания ‘Смитсониън’, Панама направили сондаж на приблизително 4.5 километра дълбочина край бреговете на Бразилия или по-точно при устието на реката, където тя се влива в океана. Геохимичният анализ на взетите проби установява промяна в седиментните слоеве, случила се преди около 9 – 9.4 милиона години.

Въпросното изменение показало, че утаечни земни пластове били пренесени от воден източник, идващ от тропическите низини, а в последствие се наблюдавали седименти, произлизащи от далечните Анди. Това подсказало на учените, че най-вероятно това е и времето, когато Амазонка е започнала да си проправя път през континента.

възраст на река АмазонкаСнимки: charismaticplanet.com

Но освен установяване възрастта на реката, експертите имали и за цел да научат как растителният свят в района се е променял във времето. В проби, взети от коритото на реката, палеонтолози открили попаднал във водата цветен прашец, който с течение на времето се отложил в дълбоките седиментни слоеве. Пробите показали, че екосистемата по протежение на речния басейн е реагирала на глобално охлаждане (случило се някъде в периода от преди 5 милиона години до 12 000 години), чрез значително увеличаване на тревните площи – нещо, за което учените не са и подозирали до този момент.

Изследователите са на мнение, че несъмнено Амазонка крие още много тайни и се надяват с течение да времето да разкрият поне част от тях!