Пчелите и работата като начин на живот

Пчелите принадлежат към царство Животни, клас Насекоми и по света са известни повече от 20 000 вида, като медоносните са сред най-разпространените. Поради липсата на растителност на Антарктида, те не могат да живеят на този континент, всъщност той е и единственият необитаван от пчели. Те са важна част от екосистемата на планетата ни, поради участието им в опрашването на растенията. Освен от пчелите, които са и най-многобройната група опрашители, процесът може да се осъществява също и от вятъра, пеперуди, птици, както и други животни.

Любопитен факт свързан с произхода на пчелите е, че те са близкородствени с мравките и хищните оси от семейство Crabronidae. Най-малките по размер пчели са дълги едва 2 милиметра, а най-едрите могат да достигнат до 40 милиметра. Техни естествени врагове са водни кончета, пчелни вълци, пчелояди, птици и други хищни насекоми. През последните десетилетия негативно влияние върху популацията на пчелите ‘изиграват’ и химикалите, с които се третират растенията.

пчела насекомо

Животът в кошера е силно зависим от цъфтящите растения, които се намират около него. В тази връзка следва да се отбележи, че пчелата се отдалечава от кошера на не повече от 2 километра разстояние. Случаите, в които то е повече са сравнително рядко. Лети със скорост между 50 и 60 километра в час, но когато се връща с нектар и прашец тя пада между 25 и 40 километра в час. Влияние върху скоростта ѝ оказва и посоката на вятъра. Прелитайки над водни басейни, особено ако е натоварена, се случва пчелата да падне, където става жертва на водни кончета.

Пчелите извличат нектара от цветовете на растенията посредством дългото си хоботче. Благодарение на множеството електростатични власинки, покриващи тялото им, става възможно полепването на цветния прашец. В последствие този прашец бива събиран с помощта на четчица, разположена по средните крачетата и се ‘складира’ в специално за целта място (кошничка) на задните крачета на пчелата. Интересно е, че всяка пчела има по 3 чифта крачета и два чифта крила като втората двойка е по-малка от предната.

В повечето случаи пчелите живеят на колонии, като сред природата изграждат кошера си в естествени пукнатини или хралупи. В него има успоредно разположени една на друга восъчни прегради (пити), по които се намират и самите килийки с шестоъгълна форма. Събраният нектар и цветен прашец се складират и служат за храна на ларвите и останалите пчели в кошера. Питите са и мястото, където се образува пчелният мед.

Животът на пчелите в кошера е строго организиран и всяка има определена задача, която да изпълнява. Така например има пчели, които работят само на територията на кошера, грижейки се за реда в него, такива които търсят паша за нектар и цветен прашец и такива, които в последствие го събират.

пчелна пита насекоми

Любопитен факт е, че в рамките на целия си живот (между 35 и 50 дни в периода на медосбор) една пчела работничка произвежда приблизително 1/12 от една чаена лъжичка мед, а през есенно-зимния период изпада в така наречената анабиоза* за около 5 месеца.

анабиоза* (мнима смърт) – състояние, при което жизнената дейност в организма се забавя. При определени условия, процесът е обратим.

Човекът отглежда пчели още от времето на Древен Египет не само с цел да добива мед, но и заради прополис, пчелно млечице и пчелен восък. Особено популярно е и така нареченото подвижно пчеларство. При него земеделци наемат кошери с пчели, които разполагат край ниви с цъфтящи култури.