Невероятни прилики между древни цивилизации

Редица археологически открития сочат, че е възможно древните цивилизации да са били свързани помежду си. Неоспорим пример за това е изобразяваният мистериозен предмет, с формата на малка чанта или сандъче, върху древни монументи на шумерската цивилизация, при най-древния открит храм – Гьобекли тепе, както и в Централна Америка.

прилики между древните цивилизацииСнимка: www.ancient-code.com

Според общоприетото вярване древните цивилизации в Африка, Америка, Европа и Азия не били свързани и по никакъв начин не взаимодействали помежду си. Въпреки това множеството археологически открития, като че ли потвърждават обратното.

Многобройни древни монументи в Южна Америка съдържат елементи, които незнайно как изключително много наподобяват други такива в Африка. Дали приликите са просто случайност или е възможно тези древни народи да са били свързани по някакъв начин? Или може би външна намеса е повлияла на древните култури по цялото земно кълбо?

Древните олмеки, ацтеки, египтяни, както и културата на маорите, обитаваща земите на Нова Зеландия, имат идентична представа за боговете си, ‘слезли от небесата’. Защо тези култури, разделяни от хиляди километри, представяли божествата си по идентичен начин?

В Ла-Вента*, Мексико, е най-ранното познато изображение на ‘Пернатата змия’. Това божество е познато още като Кукулкан или Кетцалкоатъл. За този бог е написано, че пристигнал от небесата и донесъл велико познание на древните народи. Кетцалкоатъл е изобразен по наистина странен начин. Човешка фигура стои в нещо като ‘превозно средство’ или трон, а ръцете му сякаш го управляват.

Ла-Вента* – свещен град на олмекската култура.

Кетцалкоатълмистериозна прилика между различни древни културиСнимка: www.ancient-code.com

Според поддръжниците на теорията за древните астронавти на друго място има сходно представяне на божеството. Върху саркофага на цар Пакал, владетел на Баакулското царство на маите, е изобразен Кетцалкоатъл в някакъв летателен апарат. Позицията на тялото му, ръцете, които сякаш управляват машината, както и това, че върху лицето му има нещо, което наподобява дихателен апарат, всичко това изглежда изключително странно. Тази теория е описана подробно в книгата на Ерих вон Даникен – ‘Колесниците на боговете’.

Саркофагът на цар Пакал
древни божестваСнимка: www.ancient-origins.net

Става още по странно, когато погледнем почти от другата страна на земното кълбо, където срещаме легендата на маорите за тяхното божество Пурангахуа. Според нея този бог долетял с ‘магическата си птица’ от Хауайки (мястото, където живее). Във фолклора на маорите ‘магическата птица’ е описвана и като ‘сребърна’.

Бог Пурангахуа
една и съща представа за боговеСнимка: www.ancient-code.com

Ако сравним изображението на Кетцалкоатъл от фолклора на древна Мезоамерика с това на бог Пурангахуа, ще открием очевидна връзка. И двете божества са представени по идентичен начин.

Но това не е всичко. Ако се обърнем към друга цивилизация, тази на Древен Египет, ще намерим изненадващото представяне на бог Хапи – седящ отново в ‘превозно средство’ или трон, при което отново се наблюдават елементи, включващи змия. Хапи бил богът на ежегодното прииждане на водите на Нил, което било свързано с плодородието по бреговете на реката. В повечето случаи Хапи е изобразяван с голям корем, в син или зелен цвят, но не и тук. Приликата му с мезоамериканското божество Кетцалкоатъл и Пурангахуа е неоспорима.

Бог Хапи
древна мистерияСнимка: www.ancient-code.com

Дали всичко това е съвпадение? Приликата в представянето на тези древни божества остава загадка за модерната наука, също както пирамидите, долмените и редица други символи по цялото земно кълбо.