Тода – племето, което удивлява историците по цял свят с начина си на живот

Хората от племето тода са сред най-древните жители на областта Нилгири, Южна Индия. Още от началото на 20-ти век, когато племето прави своя първи контакт с европейци, то силно привлича вниманието на историци и антрополози от цял свят.

Въпросите – ‘Кои са тода’ и ‘Откъде произхождат’ продължават да се дискутират от изследователи и учени. Докато някои са на мнение, че техни предци са шумерите, според други това са кипърските гърци. Следва да отбележим, че езиковата прилика с други етнически групи в Южна Индия навежда не малко експерти на мисълта, че племето тода е с азиатски произход.

представители на племето тода

Характерно за жилищата им е не само полуовалната форма, но и липсата на каквито и да било прозорци. Колибите им са толкова ниски, че е необходимо човек да пропълзи, за да влезе в тях. Необичайно малките входове (с размери около 90 на 90 сантиметра) имат своето обяснение – по този начин се предпазват от неблагоприятни климатични условия и неочаквана атака от животни.

Предната страна на колибата е изрисувана, а пред всяка има праг, на който хората се събират, за да си говорят. От друга страна прагът предпазва от влизането на вода в колибата в дъждовно време. Хората от племето прекарват деня си на открито и едва привечер се прибират в малките си жилища.

Има специални места, изпълняващи ролята на храмове, но в тях достъпът за жени е строго забранен. Формата им силно наподобява тази на колибите, в които живеят.

Според религията на това племе биволът е свещено животно и се вярва, че боговете първо са създали него и след това човека. Животното е в центъра на вярата им и това обяснява присъствието му в повечето религиозни церемонии и ритуали, включително и принасянето му в жертва по време на тържества в чест на боговете или на погребение. Любопитен факт е, че по време на такива церемонии се изпълняват песни, посветени на животното.

племето тода

И ако днес в племето се консумира месо, то в миналото не е било позволено. Дори след като бивол е пренесен в жертва месото не се ядяло, а се ‘давало на природата’.

Въпреки че племето тода общува с представители и на други племена, на жените от него е позволено да се омъжат само за членове на тода. В миналото братската полиандрия била негова характерна черта, но с течение на времето тази традиция започнала да отминава. Според нея една жена трябва да се ожени за всички братя от едно семейство и всички те заедно трябва да живеят в една колиба. Когато жената забременеела, за баща на детето се считал не този, който го е създал, а този брат, който е доминантен.

В средата на 20-ти век се отбелязва сериозно намаляване на пасищата (много от тях се използват за отглеждането на земеделски култури), които племето традиционно използва за своите биволски стада. Предвид факта, че това животно стои в центъра на религиозните му вярвания и разбирания, сериозно се поставя под въпрос запазването и просъществуването на тода като племе.

древно племеСнимки: www.thevintagenews.com

Поради тази причина, към настоящия момент, териториите обитавани от племето се намират в биосферния резерват ‘Нилгири’, който е и част от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.