Пещерите Лонгю в Китай – неразгадана мистерия

Близо до селото Шиан Бейкун в провинция Джъджиан, Китай, се намират пещерите Лонгю, наричани от местните ‘деветото чудо на древния свят’. Това е обширна и уникална подземна пещерна система, създадена преди около 2000 години. Учени от цял свят са проучвали системата Лонгю, но до момента пещерите не разкриват нито кой ги е направил, нито за какво били използвани.

Открити през 1992 година от местни фермери, пещерите покриват обща площ от около 30 000 квадратни метра. Те са издълбани в седиментни скали, като всяка една от тях е с дълбочина от около 30 метра. В тях има мостове, тунели, канали и басейни, както и равномерно разпределени колони, крепящи тавана. Всички стени, подове, тавани и колони са покрити с едни и същи наклонени, успоредни една на друга линии. Една от пещерите е отворена за туристи, като в нея могат да се видят, издълбани в стените, фигури на хора и животни.

древни изкуствени пещери в КитайСнимка: tinfoilhatlady.com

Направени изчисления показват, че изкараният скален материал от всичките 36 пещери е приблизително около 1 000 000 кубически метра. Равномерното разпределяне на количеството показва, че за да бъдат изкопани пещерите Лонгю е трябвало 1000 човека да работят непрекъснато в продължение на 6 години. Но тези изчисления включват само издълбаването на пещерите. Украсяването на цялата им повърхност с еднакви успоредни, наклонени линии може да е отнело дори повече време. Интересно е, че не са открити следи от каквито и да било инструменти в пещерите.

Друг любопитен факт е, че никъде в писаната история на местността не се споменава за пещерите Лонгю. Също така няма следи от това къде са пренесени тези почти 1 000 000 кубически метра скала. До ден днешен произходът им остава неразгадана мистерия.

Всяка една част от пещерите е покрита с наклонени, успоредни линии, следващи един и същ модел. Това би отнело цяла вечност, за да се изработи с такава прецизност, ако са използвани само чук и длето. Друг интригуващ въпрос е защо са направени? Дали линиите символизират нещо или са само украса? Подобни линии са открити върху глинен съд, датиран към периода между 500 и 800 години преди Новата ера, намиращ се в музей в района. Но това е единственото нещо, което се свързва с линиите в пещерите.

Друга от неразгаданите мистерии около пещерите Лонгю е как са останали толкова добре запазени в продължение на 2 хилядолетия. В тях няма никакви следи от срутвания и пукнатини. Въпреки че на някои места стените са с дебелина само от 50 сантиметра, те са непокътнати. Именно дебелината на стените повдига и един друг въпрос – дали пещерите е трябвало да бъдат свързани. Тези съмнения са подсилени и от факта, че пещерите са разположени близо една до друга на сравнително малка площ.

Строителите на пещерите също са неизвестни за науката. Учените са на мнение, че подобна мащабна изкопна работа едва ли е извършена от обикновените хора в местността. Повече прилича на дейност, организирана от владетел, който имал на разположение голяма работна сила. Но ако е така, защо това начинание не е споменато никъде в писаната история?

мистериозните пещери ЛонгюСнимка: www.wikimedia.org

Който и да е направил пещерите Лонгю, то със сигурност е притежавал изключително напреднали инженерни познания. Всички пещери следват един и същ модел – всяка пещера има по една стена наклонена под 45 градуса, а останалите са прави. Пещерите имат ясно различими ъгли, а вече споменахме, че всичко е покрито с наклонени, успоредни една на друга линии. Стените разделящи пещерите една от друга са с еднаква дебелина по цялата си площ, което само по себе си  е изключително постижение.

В пещерите Лонгю са провеждани множество разнообразни и задълбочени изследвания, но досега нито едно от тях не е дало отговор на въпроса за какво били използвани. Някои учени предполагат, че пещерите били подготвяни за императорски гробници, но повтарящият се модел и липсата на каквито и да било надписи отхвърлят тази теза. Други са на мнение, че пещерите са направени за добив на минерали, но не са открити следи от подобна дейност, както и къде е пренесен изкопаният материал.

Кой е направил пещерите Лонгю, с какви инструменти и с каква цел – това са част от въпросите, на които и до ден днешен науката не може да даде отговор!