Открити петроглифи на 8000 години в най-големия метеоритен кратер!

Докато изучавали геоложките характеристики на един от най-големите метеоритни кратери на Земята, учени от Университета в Блумфонтейн, Южна Африка, открили изображения издялани в камък на възраст от около 8000 години, направени от народа койсан, коренното население на региона.

Петроглифите се намират във вътрешността на кратер с диаметър от около 300 километра, недалеч от Йоханесбург, столицата на Южна Африка. На възраст от около 2 милиарда години, това е най-старият известен кратер на Земята, познат още като кратерът Вредефорт. Учените са на мнение, че в началото бил с правилна и ясно отличима форма, но с течение на времето и поради различните геологични процеси в региона днес той е значително ерозирал.

Вследствие на сблъсъка земната кора на мястото се разтопила и образувала море от магма, която обвила неразтопени скали и ги съхранила до ден днешен. Това позволява на учените да проучат земен материал на милиарди години.

Освен разтопени скали, при сблъсъка метеоритът образувал и други интересни форми. Най-отличителните такива са така наречените гранофири*. Издълбаните рисунки са открити в такова образувание, символизиращо божеството ‘Дъждовна змия’ на народа койсан. Изследователите са на мнение, че коренното население на региона почита мястото и то играе важна роля в духовния им живот.

гранофири* – гранитна скала, съдържаща предимно кварц и алкален фелдшпат, образувала се от застинала магма или лава в близост до повърхността.

Учените от Университета в Блумфонтейн искат да проучат по-задълбочено в частност останките от ерозиралата вече разтопена земна маса навлязла в земните пукнатини по дъното на кратера. Все още е загадка как тези дълги и прави структури, достигащи до 10-11 километра дължина и само около 5 метра ширина са се образували в следствие на метеоритния сблъсък.

‘Ние сме почти сигурни, че астероидът направил този кратер е бил между 10 и 15 километра в диаметър. Редица космически програми целят да открият и проследят евентуално опасни за Земята астероиди. Благодарение на тях са намерени стотици астероиди, които са поне 1 километър в диаметър и могат да променят облика на планетата ни изцяло. За наше щастие, до този момент не са открити такива, чиято траектория е опасна за нас’ – доктор Матю С. Хубър от Университета в Блумфонтейн.

скално образувание ‘Дъждовна змия’древни петроглифиСнимкa: www.ufs.ac.za Автор: доктор Матю С. Хубър

Относно коренното население, свързано с кратера, изследователят споделя:

‘Подозирахме, че интересът на койсан към необикновените образувания се дължи на приликата им с божеството Дъждовна змия. Тук най-вероятно са провеждани ритуали свързани с дъждовете, както и различни обичаи свързани с културата им. Надяваме се, че последващите проучвания ще разкрият повече за бита и вярванията на този древен народ’.

Геолозите били наясно със съществуването на издяланите в камъните фигури, но едва наскоро те оведомили археолозите за тях. Заедно учените успяли да установят, че най-старите петроглифи са на почти 8000 години, като се наблюдават различни стилове. Това подсказва на изследователите, че най-вероятно изображенията били правени в продължение на много поколения. Те изобразяват предимно животни – носорози, хипопотами, коне и антилопи, както и според някои учени божеството ‘Дъждовна змия’. Доктор Матю Хубър твърди също, че всички изобразени животни върху камъните по един или друг начин са свързани с митологията на койсан и техните ритуали за дъжд.

скални образуванияСнимки: www.ufs.ac.za Автор: доктор Матю С. Хубър

В момента мястото се проучва от международни екипи от археолози и геолози, които се опитват да определят как е било използвано мястото от древните му обитатели. Изработват се компютърни модели на скалните образувания, които би трябвало да улеснят работата на изследователите. Учените вярват, че скалното изкуство ще им помогне да разберат повече за вярванията и начина на живот на ранните обитатели на Южна Африка. Хубър и колегите му също така се надяват да посетят и други части от кратера Вредефорт и да открият още от скалното изкуство на койсан.

Проучването е отразено в Newsweek с подкрепата на Университета в Блумфонтейн, Южна Африка.