Историята на Озирис: от владетел на Египет до бог на мъртвите

Озирис бил сред най-видните богове на Древен Египет и член на Енеадата – група, от девет божества, почитана първоначално в Хелиополис, а в последствие и в цялата страна. В превод от египетски език, Озирис означава ‘силен’.

Митовете за Хелиополис гласят, че господарят на боговете Атум създава първата божествена двойка – Шу (бог на въздуха) и Тефнут (богиня на водата). Те раждат Геб (бог на земята) и Нут (богиня на небето), от които произлизат Сет, Нефтида, Озирис и Изида. Според древните египтяни това били първите египетски владетели.

Според преданията Озирис, не само че бил първият владетел на Египет, но и ‘донесъл’ цивилизацията на земята (селското стопанство, законите, религиозните институции и културата). Неговото царуване било време на просперитет и всички били щастливи с изключение на брат му Сет, който му завиждал и търсел начин да го убие.

бог Сетбог Сет

Сет имал много красив ковчег, но той не бил предназначен за него, а за брат му, но Озирис не знаел това. Сет организирал пир, на който обявил, че ще го подари на този, на когото приляга най-добре. Един по един присъстващите ‘опитали късмета си’, но когато Озирис влязъл в него Сет бързо го затворил и хвърлил във водите на Нил. Ковчегът дълго време се носел по течението на реката, достигайки брегове на финикийския град Библос. Измаменият владетел намерил смъртта си в ковчега, в който сам бил влязъл.

Съпругата на Озирис, Изида, намерила тялото му и го върнала обратно в Египет, където възнамерявала да го съживи. Когато Сет научил за ‘завръщането на брат си’, той разкъсал тялото му на 14 парчета, които пръснал из цялата страна. След дълго търсене Изида намерила всички части от тялото на съпруга си с изключение на половия му член (изяден от рибата оксиринкс, отъждествявана със Сет). Легендата завършва с това как магията на Изида съживява Озирис, но тъй като част от тялото му липсвала, той не можел да остане сред живите и слязъл в царството на мъртвите.

Като владетел на Египет, Озирис бил изобразяван с фалшива брада и короната Атеф*, на която имало две дълги щраусови пера. Но като владетел на подземното царство в египетските рисунки тялото му вече било изобразявано обвито в бинтове, използвани за мумифициране, а цветът на кожата му бил или зелен (символ на прераждането), или черен (символ на плодородието в долината на река Нил).

корона Атеф* – известна още като Бялата корона на небесната светлина.

бог ОзирисОзирис богът на мъртвите

Култът към Озирис се разпространява в цял Египет и има много описани случаи, в които ‘поглъщал’ други богове. Така например в град Мемфис, по време на Средното египетско царство, Озирис се слива с двама от местните богове, Птах и Сокар, и така се появява Птах-Сокар-Озирис. Благодарение на тази си способност Озирис бил почитан в продължение на векове, но с навлизането на християнството култът към него постепенно изчезнал.