Огромни черни саркофази, открити до пирамидите в Гиза!

Египетските пирамиди винаги са ни омайвали с тайнствеността и величието си. Археолози открили 24 черни саркофага в пещерна система, на около 15 километра от пирамидите в Гиза. Поредното откритие, което ни кара да си задаваме безброй въпроси!

Майсторството и прецизността, с която са издялани мраморните ковчези е толкова забележителна, че някои учени са склонни да допуснат, че те не са изработени по нареждане на египетските фараони, а са оставени от извънземна, технологично напреднала раса, след което са присвоени от хората.

огромни мраморни саркофази в Египет

Върху изцяло черните мраморни ковчези няма почти никакви йероглифи. Малкото намерени такива са в изключително лошо състояние. Това е и причината някои археолози да ги наричат ‘драсканици’.  Няколко саркофага се отличават с фини златни орнаменти.

Не се знае със сигурност за какво са били предназначени огромните саркофази, но е ясно, че били от изключителна важност за създателите си, тъй като прецизната изработка им позволява да останат херметически затворени за хилядолетия.

Мястото, където са открити е познато като ‘Серапет от Саккара’ (Serapeum of Saqqara) в изоставения град Мемфис.

Според египтолозите ‘Серапет’ е храм или подобна религиозна институция изградена в почит на елино-египетското божество Серапис*. Култът към него обединява елементи от култовете към Озирис и Апис.

Серапис* – бог на подземния свят, плодородието, лечител и спасител.

Следи от почит на Серапис се откриват почти по цялото Източно Средиземноморие. Разпознават се по изображенията на мъж, до който стои триглаво куче.

Според археолозите, погребалните помещения, в които се намират черните ковчези, са изградени преди около 3300 години, по време на управлението на Рамзес II. Някои от учените твърдят, че това са погребални камери предназначени за биковете на Апис, които били почитани като въплъщение на бог Птах (египетски бог, покровител на занаятите и изкуствата).

огромни черни саркофази

Египтолози твърдят, че тъй като биковете били почитани като богове, един от синовете на Рамзес II наредил прокопаването на тунел през едно от възвишенията. По протежението на тунела са изградени погребални камери, достатъчно големи, за да могат да поберат предназначени за животните огромни саркофази, някои с тегло до 100 тона.

Интересно е, че саркофазите са по-големи от тунелите, през които се предполага, че са вкарани. Някои археолози предполагат, че са изработени в самите камери. В някои от саркофазите са открити човешки останки, други са празни. В нито един до момента не са намерени останки от бик.

загадки в Древен Египет

Има саркофази, които са разположени във вдлъбнатини на пода, други са в нещо като ниша в стената, а трети издигнати върху каменна плоча. Има и такива, които стоят на земята (това са саркофазите без надписи по тях).

Защо са направени толкова големи саркофази, след като вътре са положени останки  на хора? Ако са били предназначени за бикове, защо не са намерени останки на такива? Възможно ли е предназначението им да е напълно различно? Кой ги е изработил и с какви инструменти?

Както редица други открития за Древен Египет, това също повдига множество въпроси и почти не дава отговори. Дали наистина извънземни посетители не са изработили мистериозните черни ковчези или те са дело на хора, притежаващи изключителни познания, изгубени във времето?