Открита е планетарна система със супер-Земя

В началото на 2017 година бе съобщено, че е открита планетарна система, която се намира едва на 21 светлинни години разстояние, включваща 3 супер-Земи и една външна планета гигант. В системата с име HD219143 има една супер-Земя с много близка до звездата орбита, за която се смята, че е много сходна със Земята.

Звездата в тази система е от пета степен кафяво джудже, но въпреки това с яркост сходна с тази на нашето Слънце. Дори може да се наблюдава с невъоръжено око при ясно небе в съзвездието Касиопея.

съзвездие Касиопея

Групата от планети, обикалящи около звездата, включва 3 скални супер-Земи и една планета гигант с по-далечна орбита.

След първите получени данни, че около HD219143 може би има планети, ние веднага поискахме от НАСА да използваме телескопа Спитцер’ – твърди Ати Моталеби, астроном от университета в Женева.

‘Целта беше да проверим за планети, преминаващи пред звездата, така наречените мини звездни затъмнения, което би ни позволило да измерим размера на планетите.

HD219134b (супер-Земя) е с маса 4.5 пъти по-голяма от тази на Земята и е 1.6 пъти по-голяма в диаметър, което ѝ печели прозвището супер-Земя. Плътността ѝ е сходна до тази на Земята, което ни навежда на мисълта, че може би и съставът ѝ също е подобен.

Ако и другите две планети са с подобна орбита на HD219134b, най-вероятно скоро ще можем да наблюдаваме и тях’ – твърдят астрономите.