Николай Коперник – начало на общата научна революция!

Коперник е роден на 19-ти февруари 1473 година в град Торун, по това време вече част от територията на Полша. Години преди това градът бил част от Прусия. Коперник е наполовина немец по майчина линия.

Коперник

Семейството му е част от градското съсловие в пристанищния град на река Висла. Малкият Николай е едва 10-годишен, когато баща му умира – жертва на чумната епидемия. Вуйчо му Лукаш Ватценроде, брат на майка му Барбара Ватценроде, осигурява образованието на четирите сирачета. Така Коперник стига до университета в Краков, където изучава латински език.

Най-значимият труд на Коперник, ‘За въртенето на небесните сфери’, над което той работи повече от 40 години, публикувано малко преди неговата смърт през 1543 година, се смята за началото на съвременната астрономия и на общата научна революция.

След дългогодишни астрономически наблюдения и научни изследвания, Коперник създава хелиоцентричната система за строежа на Вселената, като с това измества Земята от центъра ѝ.

хелиоцентричната система за строежа на Вселената

Според него Слънцето се намира в центъра на Вселената, а Земята и другите планети обикалят по концентрични кръгови орбити около него. В тази епоха било опасно да се твърди, че съществуват и други слънца. Заради твърденията си, че другите звезди са далечни слънца, Джордано Бруно е изгорен на клада в Рим. Сред последователите му е и Галилео Галилей, който също подрепя неговите теории в резултат, на което са му повдигнати обвинения в ерес.

На базата на двете основни движения на Земята – въртенето около оста ѝ и около Слънцето, Коперник обяснява сложните движения на планетите, смяната на годишните времена, явлението прецесия и определя приблизителните разстояния на планетите до Слънцето.

Учението на Коперник засяга силно господстващите и непоколебими тогава католически догми и предизвиква негативната реакция на църквата. Но това води и до бурно развитие на астрономията, на естествознанието и на цялата наука, до революционни изменения в начина на мислене и в подхода при изучаване на околния свят, без които би била немислима научната революция от 16-ти и 17-ти век.

Николай Коперник

Друго изключително значимо постижения на Коперник е в областта на математиката. Това е съставянето на таблици на синусите и на секансите. Има съществен принос и в развитието на равнинната и на сферичната тригонометрия.

Коперник умира на 24-ти май 1543 година във Фромборк, Полша в следствие на кръвоизлив в мозъка. Емблематичният му труд ‘За въртенето на небесните сфери’ излиза от печат няколко седмици преди смъртта му.