Николай Коперник – начало на общата научна революция!

Коперник е роден на 19 Февруари 1473 година в град Торун, по това време вече част от територията на Полша. Години преди това градът е бил част от Прусия. Коперник е наполовина немец по майчина линия.

коперник

Семейството му е част от градското съсловие в пристанищния град на река Висла. Малкият Николай е едва десетгодишен, когато баща му умира – жертва на чумна епидемия. Вуйчо му Лукаш Ватценроде, брат на майка му Барбара Ватценроде, осигурява образованието на четирите сирачета. Така Коперник стига до университета в Краков, където изучава латински език.

Най-важното съчинение на Коперник, „За въртенето на небесните сфери“, над което той работи повече от 40 години, публикувано малко преди неговата смърт през 1543 година, често е приемано за началото на съвременната астрономия и на общата научна революция.

След дългогодишни астрономически наблюдения и научни изследвания, Коперник създава хелиоцентричната система за строежа на Вселената, като с това измества Земята от центъра й.

хелиоцентричната система за строежа на вселената

Според Коперник Слънцето се намира в центъра на Вселената, а Земята и другите планети обикалят по концентрични кръгови орбити около него. В тази епоха е било опасно да се твърди, че съществуват и други слънца. Заради твърденията си, че другите звезди са далечни слънца, Джордано Бруно е изгорен на клада в Рим.

С помощта на двете основни движения на Земята – въртенето около оста ѝ и около Слънцето, Коперник обяснява сложните движения на планетите, смяната на годишните времена, явлението прецесия и определя относителните разстояния на планетите до Слънцето.

Учението на Коперник нанася силен удар върху господстващите и непоколебими тогава католически църковни догми и води не само до бурно развитие на астрономията, на естествознанието и на цялата наука, а и до революционни изменения в начина на мислене и в подхода при изучаване на околния свят, без които би била немислима научната революция от XVI и XVII век.

Едно от основните постижения на Коперник в областта на математиката е съставянето на таблици на синусите и на секансите. Има съществени приноси и в развитието на равнинната и на сферичната тригонометрия.

Коперник умира на 24 Май 1543 г. във Фромборк от кръвоизлив в мозъка. Великото му произведение „За въртенето на небесните сфери“ излиза от печат няколко седмици преди смъртта му.