Накш и-Рустам – гробниците на могъщи персийски владетели

Накш и-Рустам е един от най-впечатляващите древни археологически обекти, останали от Персийската империя. Комплексът се състои от колосални гробници на персийски владетели от първото хилядолетие преди Новата ера. Това е следа останала от една империя, властвала над значителна част от древния свят.

Накш и-Рустам (в превод ‘тронът на Рустам’) се намира приблизително на 5 километра от Персеполис (Парса), някогашна столица на Персийската империя. Издълбани в скали, считани за свещени през еламитския период*, това са гробниците на персийски владетели, датирани към 4-ти и 5-ти век преди Новата ера. По фасадата им се виждат и релефи, направени от сасанидите* през 3-ти век от Новата ера. В допълнение към това, че Накш и-Рустам е царски некропол, мястото се използва като основен церемониален център от сасанидите чак до 7-ми век от Новата ера.

еламитски период* – период на съществуване на цивилизацията елам по земите на днешен Иран.
сасаниди* – народ основал Сасанидската империя (Неоперсийска), съществувала от 3-ти до средата на 7-ми век.

персийски гробнициСнимка: 1.bp.blogspot.com

Интересно е, че Накш и-Рустам вече бил използван като некропол, още преди персийците. Като доказателство за това са редица релефи и стари гробове, предхождащи периода на Персия. Въпреки че върху тях са направени други релефи от сасанидите, все още може да се различи един, на който се вижда мъж с дълга роба и шапка (нетипично облекло за персийците), за който се говори, че е митичният герой Рустам от ‘Книгата на царете’, на когото е кръстен и целият комплекс.

Повечето от релефите са датирани към началото на сасанидския период. През 3-ти век, сасанидите, според някои взели властта неправомерно, са млада разрастваща се сила на Изток. В опит да узаконят управлението си, сасанидите се провъзгласили за наследници на персийците. Според историците едно от доказателствата за това са направените скални релефи в комплекса Накш и-Рустам.

Комплексът е известен с още две имена – ‘Салиб’ (арабска дума, означаваща ‘кръст’) и ‘Персийските кръстове’. Те разбира се произлизат от формата на фасадата на гробниците. Гробниците представляват погребални камери, издълбани в отвесни скали, като във всяка от тях има саркофаг. Не е ясно дали телата на персийските владетели били полагани в саркофазите веднага след смъртта им, или били премествани там, след престой в ‘кулата на мълчанието*.

кула на мълчанието* – място, където последователите на зороастризма полагат своите мъртви да почиват, изложени на животодаряващата сила на Слънцето.

Въпреки че има 4 гробници, само за една от тях се знае със сигурност на кого е принадлежала – на Дарий I, третият владетел на Персийската империя. Над фасадата на гробницата му има плоча, върху която е изобразен Дарий с вдигнати ръце, стоящ върху пиедестал.

Гробницата на Дарий IНакш и-Рустам древна гробницаСнимка: www.ancient-origins.net

За другите три гробници в Накш и-Рустам се смята, че принадлежали на наследниците на Дарий I – Ксеркс I, Артаксеркс и Дарий II. Археолозите твърдят, че фасадата и на 4-те гробници са идентични, което предполага, че са свързани помежду си. Но без твърди доказателства, сочещи това, идентичността на погребаните владетели в останалите 3 гробници остава само предположение.

Релеф, изобразяващ победата на Шапур Iперсийски владетелиСнимка: www.ancient-origins.net

След падането на Персийската империя не са правени други гробници в комплекса Накш и-Рустам. Както споменахме по-горе, сасанидите искали да се определят като наследници на персийците, създавайки релефи върху скалите през 3-ти и 4-ти век от Новата ера. Темите на релефите са най-различни. Един от добре запазените такива е изобразяващ победата на Шапур I (сасанидски владетел) над римските императори Гордиан III, Валериан I и Филип I Арабина.