Мумиите чинчоро – хиляди години по-стари от египетските

Мумиите на Древен Египет без съмнение са най-известните в света, но е интересно, че не са най-старите. Древният народ чинчоро започнал да мумифицира починалите си преди около 7000 години. Днес тези мумии са едни от най-значимите археологически находки в Южна Америка.

Чинчоро обитавали крайбрежието на пустинята Атакама в Северно Чили и Южно Перу в периода от 7000 до 1500 години преди Новата ера. Този народ предимно разчитал на риболов, лов на дивеч и събиране на плодове. Най-ранните останки от културата на чинчоро са датирани на около 7000 години преди Новата ера, а най-старите мумии са от около 5000 години преди Новата ера, което е с около 1500 години преди първите египетски.

мумия чинчороСнимка: commons.wikimedia.org Автор: Daderot (CC0 1.0)

За пръв път са идентифицирани мумии чинчоро през 1917 година от немския археолог Макс Уле. Следващите разкопки показали, че тези мумии най-често се срещат по крайбрежието между градовете Арика и Камерон в Чили. По-късно, през 1983 година, е намерено и най-голямото находище на мумии чинчоро – 96 мумии. Откритието не е направено от археолози, а от водоснабдителна компания, която копаела за прокарването на нов тръбопровод в регион Ел Моро.

Макс Уле разделил мумиите на три категории според възрастта им, което отговаряло до някаква степен и на сложността на процеса на мумифициране. По-късно археолозите доразвили теорията на Уле, като разделили типовете на черни и червени мумии.

Черните мумии са датирани за периода от 5000 до 3000 години преди Новата ера. Процесът на мумифициране включвал разчленяване, при което първо се отстранявали главата, ръцете и краката на починалия. След това тялото се изсушавало, като плътта и органите се премахвали напълно. После частите на тялото се събирали, като се използвали пръчки за подсилване на гръбнака, ръцете и краката. Отстранената плът се замествала с глина, след което тялото се намазвало с паста, съдържаща пепел.

Художествена интерпретация на процеса на мумифициранепроцес на мумифициране чинчороСнимка: commons.wikimedia.org Автор: Andrea021 (CC BY-SA 3.0)

Техниката за червените мумии се използвала в периода от 2500 до 2000 година преди Новата ера. Тя се различавала от тази при черните мумии. Тук тялото не се разчленявало, а вътрешните органите се отстранявали чрез прецизни разрези. Тялото отново се изсушавало, като отново се намазвало със специална паста. След това се слагала перука и тялото се боядисвало с червена охра. И при двата типа се среща тялото да е обвито в тръстикови пръчки.

Причините за мумифицирането в културата на чинчоро не са ясни. Някои учени смятат, че това е част от ритуал наследен от предците им. Други са на мнение, че хората са мумифицирали любимите си, за да ги срещнат отново в отвъдното. Интересно е, че не е изолиран случай, в който са откривани доказателства за преместването на мумиите от едно място на друго. Археолозите са на мнение, че когато пътували, чинчоро вземали със себе си и мумифицираните тела.

древни мумии чинчороСнимка: commons.wikimedia.org Автор: Cratón (CC BY-SA 4.0)

Любопитен факт е, че за разлика от мумифицирането в Древен Египет, в Южна Америка са мумифицирали телата на повечето починали хора, а не само на такива с висок социален статус. Базирайки се на намерените досега доказателства, учените твърдят, че народът чинчоро нямал развита социална йерархия, за разлика от други древни цивилизации, съществували по същото време.

Как тази култура успявала да съхрани равенството между хората за толкова много години е въпрос, който озадачава учените и до днес. Понастоящем продължават проучванията на мумиите чинчоро, както и на традициите и ритуалите на този древен народ.