Неразгаданата мистерия на линиите от платото Наска

Северно от град Наска, Перу се намира едно от най-известните и същевременно мистични плата в света – Наска! Загадъчните рисунки(известни още като линиите на Наска) от години вълнуват археолозите – защо и как са се появили. Предполага се, че са направени чрез премахването на камъни следвайки определена линия, което от своя страна показва почти бялата почва под тях(линиите са широки около 135см, а дълбочината им варира от 40 до 50 см.). Благодарение на изключително сухия климат в района, рисунките са се запазили през вековете.

Но какво представляват тези знаци?

Линиите в каменистото плато ‘рисуват’ триъгълници, спирали както и разнообразни фигури наподобяващи птици, животни и насекоми. Най-големите знаци са с дължина приблизително 270м., а общата площ на всички фигури е около 500кв.км. Археолозите предполагат, че са били създадени от племената живеещи в периода от 200г. пр.Хр. до 600г. след Хр. През 1994 година линиите на Наска са включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Фигурите са открити през 1926 година и от тогава насам има различни хипотези обясняващи произхода им. Първоначално се е мислело, че са били част от древно напоително съоръжение. През 1968 година Ерих фон Деникен изразява предположението, че това са очертанията на древни писти и хангари изградени за летателните апарати на извънземни. И до ден днешен много геолози, астрономи и археолози по света продължават да изследват необичайните линии в платото. Не малка част от тях са на мнение, че рисунките са свързани с древни религиозни ритуали.

А ето и част от загадъчните фигури, които могат да се видят само от птичи поглед:

Човекчовек наска

Кучекуче наска

Чаплачапла наска

Ръцеръце наска

Пеликанпеликан наска

Паякпаяк наска

Маймунамаймуна наска

Кондоркондор наска

Колибриколибри наска

Киткит наска

Дърводърво наскаСнимки: en.wikipedia.org