Мечът на Улфберт – метал изпреварил времето си!

Древната история е необятна. Дали ще е цивилизация, култура, монумент или вид оръжие, винаги ще се намери нещо ново, което да научим, нещо, на което да се възхитим.

Мечът на Улфберт е точно такъв древен артефакт. Материалът, от който е изработен, надписите по него, майсторството на изработката – всичко в този древен артефакт е удивително.

изгубени познания

В следващите редове ще ви представим няколко интересни факта за меча на Улфберт, които го нареждат сред едни от най-интересните археологически открития.

Този меч е използван в сражения в различни региони на Европа. Всъщност, за да бъдем по-прецизни, е участвал в битки в периода 800 – 1100 година от Новата ера. Историците са на мнение, че само най-вещите на бойното поле имали честта да се сражават с това оръжие.

Открити са няколко такива меча, като всичките са изработени от един и същ материал и имат едни и същи гравирани надписи.

Върху меча е изгравирано името Улфберт. Засега не е ясно коя е тази личност, тъй като в писаната история за този период това име не се среща. Според учените името има франкски произход (група германски племена, заселили се на територията на днешна Германия и Франция по времето на Късната Римска империя).

Освен името, върху меча има гравиран кръст, което кара учените да считат, че по някакъв начин е свързан с римокатолическата църква. По това време било практика на епископите и игумените да слагат кръст пред имената. Тъй като този подход се наблюдава и при меча, историците са на мнение, че това може би е име на епископ, игумен или на манастир.

мечът на Улфберт

Друг интересен факт за меча е начинът му на изработка. Според учените той не е направен от един ковач, а в процеса на изработка са участвали много такива. Но това, което озадачава учените е качеството на метала. Тъй като желязото е твърде мек метал, като се има предвид, че ще се използва в битка и трябва да бъде здрав, ковачите са добавили въглен и така всъщност са направили стомана.

От това, което знаем от историята, мечовете се изработвали чрез дълъг процес на загряване и коване. Това е и причината учените първоначално да смятат, че по този начин е изработен и меча на Улфберт. Но след направените анализи учените установяват, че стоманата на това оръжие съдържа 3 пъти повече въглерод, отколкото всяко едно друго от този период. Днес този вид метал се нарича тигелова стомана и е многократно по-здрава от стоманата, използвана за другите оръжия от Средновековието. Това от своя страна повдига въпроси относно технологията на изработка на меча на Улфберт и познанията, които са имали хората тогава.

древна стоманаСнимки: www.look4ward.co.uk

Днес има няколко начина, по които се изработва тигелова стомана, но никой от тях не включва средновековна техника. Интересно е, че този вид стомана започва да се произвежда в Европа чак през индустриалната революция през 18-ти век.

Но как е възможно хората да са изработили това оръжие 1000 години по-рано? Очевидно през Средновековието ковачите са имали много по-задълбочени познания, отколкото смятаме ние. Дали това не са древни знания, вече изгубени за модерния свят, или мечът има друг, по-загадъчен произход?