Мегалитите в храма на Юпитер, Баалбек в Ливан!

Камъкът на Юга’ в Баалбек, Ливан е най-големият монолит в света изработен от хора. Теглото му е внушителните 1242 тона! Не далеч от него лежи друг гигантски блок наречен ‘Камъкът на бременната жена’, който е с тегло от около 1000 тона. Нито един от тези два мегалита не е пренесен до храма на Юпитер, който се намира на около 900 метра на североизток. Но за сметка на това други, с тегло от 400 до 800 тона, са пренеси до там. В храма на Юпитер тези несъизмеримо големи блокове са издигнати на около 7-8 метра височина и са поставени с невероятна прецизност.

Храмът на Юпитер, Баалбек в ЛиванХрамът на ЮпитерСнимка: www.ufo-contact.com

През 2017 година екипът на археолога Жанин Абдел Маси откри друг мегалит, който всъщност се намира под ‘Камъка на бременната жена’. Учените вярват, че и двата мегалита са били предназначени за храма на Юпитер. Доскоро новооткритият камък бил заровен под близо метър пясък и пръст. Размерите му са внушителни – 19.6 метра дължина, 6 метра широчина и 5.5 метра височина.

Камъкът на бременната женаКамъкa на бременната женаСнимка: www.ancient-origins.net

Откритието на този нов мегалит само задълбочава загадката на Баалбек. Нека припомним, че този камък лежи под друг с тегло 1000 тона. Тези факти ни карат да се замислим, че може би древните хора не са изпитвали трудности с преместването на гигантските блокове. Дали ‘Камъкът на бременната жена’ е преместен върху новооткрития блок? Дали са изсечени в позицията, в която ги откриват археолозите? Ако са изсечени един върху друг, как са ги разделили? Това са само част от въпросите, които изникват.

Камъкът на ЮгаКамъкa на югаСнимка: www.heritagedaily.com

Храмът на Юпитер е считан за римски храм, който е издигнат върху основите на много по-древен такъв. Някои от камъните в основата са с тегло между 800 и 1000 тона. Интересно е, че информация за това кой е построил първоначалния храм и каква технология е използвал няма. Римляните са наричали мястото ‘Хелиополис’.

мегалитСнимка: sacredsites.com

Храмът е издигнат върху работна могила на 1150 метра надморска височина, като е обитавано от ранната бронзова епоха (2900 – 2300 година преди Новата ера).

Учените са на различни мнения относно въпросът кой е построил това място. Според едни Баалбек е дело на финикииците, които в Библията носят и името Ханаанци, жители на Ханаан. Също така се споменава, че това място е било обитавано от гиганти. По напред в Библията за Баалбек се говори и с името ‘Баалат’, град укрепен от цар Соломон през 970 година преди Новата ера.

каменна постройкаСнимка: www.ancient-origins.net

Естфан Довихи, патриарх в Ливан, споделя:

Поверията гласят, че крепостта в Баалбек е най-древният монумент в света. Каин, син на Адам, го е построил през 133 година след сътворението. Дал му името Енох и го населил с гиганти’.

древен паметникСнимка: www.ancient-code.com

Гледайки размерите на каменните блокове, не е толкова трудно да си представим, че храмът на Юпитер е издигнат от гиганти. През 1977 година, Жан Пиер Адам провел изследване и заключил, че някои от гигантските блокове (визира каменен блок с тегло 557 тона) са местени посредством система от дървени трупи и въжета. Ако предположим, че са успели по някакъв начин да преместят 500 тонен блок до храма на Юпитер, тук възниква въпросът, как са успели да преместят мегалитите, които са над 1000 тона, издигнали са ги на няколко метра височина и са ги поставили с невероятна прецизност. Други учени имат теории, че в преместването на най-големите блокове са участвали над 40 000 човека. Имайки предвид тези предположения, може би е разбираемо защо някои са склонни да повярват, че гиганти са построили този храм, или дори, че е дело на древни извънземни, притежаващи напреднала технология.

древен каменен паметникСнимка: hiddenincatours.com

Каменните блокове в Баалбек остават една от неразгаданите мистерии на древността. Защо са използвани толкова огромни блокове, как са били изсечени, транспортирани и поставени по местата им? Ясно е едно, че не римляните са поставили монолитите по местата им, а някоя  много по-древна цивилизация.

древен паметник на културатаСнимка: wikimedia.org