Мегалитите в храма на Юпитер, Баалбек в Ливан!

‘Камъкът на Юга’ в Баалбек, Ливан е най-големият монолит в света изработен от хора. Теглото му е внушителните 1242 тона! Не далеч от него лежи друг гигантски блок наречен ‘Камъкът на бременната жена’, който е с тегло от около 1000 тона. Нито един от тези два мегалита не е пренесен до храма на Юпитер, който се намира на около 900 метра на североизток. Но за сметка на това други, с тегло от 400 до 800 тона, са пренесени дотам. В храма на Юпитер тези несъизмеримо големи блокове са издигнати на около 7-8 метра височина и са поставени с невероятна прецизност.

‘Камъкът на Югадревен паметник на културатаСнимка: www.mountainsoftravelphotos.com

‘Камъкът на бременната женаКамъкa на бременната женаСнимка: www.ancient-origins.net

През 2017 година екипът на археолога Жанин Абдел Маси откри друг мегалит, който всъщност се намира под ‘Камъка на бременната жена’. Учените вярват, че и двата мегалита били предназначени за храма на Юпитер. Доскоро новооткритият камък бил заровен под близо метър пясък и пръст. Размерите му са внушителни – 19.6 метра дължина, 6 метра широчина и 5.5 метра височина.

Откритието на този нов мегалит само задълбочава загадката на Баалбек. Нека припомним, че този камък лежи под друг с тегло 1000 тона. Тези факти ни карат да се замислим, че може би древните хора не са изпитвали трудности с преместването на гигантските блокове. Дали ‘Камъкът на бременната жена’ е преместен върху новооткрития блок? Дали са изсечени в позицията, в която ги откриват археолозите? Ако са изсечени един върху друг, как са ги разделили? Това са само част от въпросите, които изникват.

Храмът на Юпитер е считан за римски храм, който е издигнат върху основите на много по-древен такъв. Някои от камъните в основата са с тегло между 800 и 1000 тона. Интересно е, че информация за това кой е построил първоначалния храм и каква технология е използвал няма. Римляните наричали мястото ‘Хелиополис’.

Храмът е издигнат върху работна могила на 1150 метра надморска височина, обитавана от ранната бронзова епоха (2900 – 2300 година преди Новата ера).

Учените са на различни мнения относно въпросът кой е построил това място. Според едни Баалбек е дело на финикииците, които в Библията носят и името ханаанци, жители на Ханаан. Също така се споменава, че това място било обитавано от гиганти. По напред в Библията за Баалбек се говори и с името ‘Баалат’, град укрепен от цар Соломон през 970 година преди Новата ера.

Естфан Довихи, патриарх в Ливан, споделя:

Поверията гласят, че крепостта в Баалбек е най-древният монумент в света. Каин, син на Адам, го построил през 133 година след сътворението. Дал му името Енох и го населил с гиганти’.

Храмът на Юпитер, Баалбек в Ливанмегалит мистерияСнимка: sacredsites.com

Гледайки размерите на каменните блокове, не е толкова трудно да си представим, че храмът на Юпитер е издигнат от гиганти. През 1977 година, Жан Пиер Адам провел изследване и заключил, че някои от гигантските блокове (визира каменен блок с тегло 557 тона) са местени посредством система от дървени трупи и въжета. Ако предположим, че са успели по някакъв начин да преместят 500-тонен блок до храма на Юпитер, тук възниква въпросът, как са успели да преместят мегалитите, които са над 1000 тона, издигнали са ги на няколко метра височина и са ги поставили с невероятна прецизност. Други учени имат теории, че в преместването на най-големите блокове участвали над 40 000 човека. Имайки предвид тези предположения, може би е разбираемо защо някои са склонни да повярват, че гиганти са построили този храм, или дори, че е дело на древни извънземни, притежаващи напреднала технология.

Каменните блокове в Баалбек остават една от неразгаданите мистерии на древността. Защо са използвани толкова огромни блокове, как са били изсечени, транспортирани и поставени по местата им? Ясно е едно, че не римляните са поставили монолитите по местата им, а някоя много по-древна цивилизация!