Мачу Пикчу – светилището на една изгубена цивилизация

Мачу Пикчу (в превод от индианския език кечуа означава ‘Стар връх’) е архитектурен комплекс построен през 15-ти век от инките и се намира в южната част на Перу. През 1983 година влиза в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Известен е още и като ‘Изгубеният град на инките’.

Построен е около 1440 година като свещена резиденция (състояща се от приблизително 200 дворци, храмове, складове и домове) на великия владетел на инките – Пачакути. Функционира до 1532 година, когато испанците нахлуват в нея и я превземат. Любопитен факт е, че още същата година всички местни жители тайнствено изчезват. И до ден днешен не е ясно какво се е случило с инките. Според една от теориите те са били прогонени от испанците през 1532 година, когато са завладявали Перу, а според друга епидемия от едра шарка става причина за тяхното напускане.

мачу пикчу

светилището мачу пукчу

мачу пикчу в перу

Изгубеният град на инките

Комплексът е издигнат на 2430 метра надморска височина, а сградите в него са били изработени от плътно прилепнати една към друга каменни плочи. Предполага се, че там са живеели около 1 200 души и основно са се изхранвали чрез земеделие.

Издигнат високо в джунглата на перуанските Анди, над река Урубамба, археолозите предполагат, че мястото е избрано заради уникалните си геоложки особености – планинската верига (Уайна Пикчу) в близост до Мачу Пикчу наподобява лицето на инка, гледащ към небето.

храмът на слънцето

храмът с трите прозореца

дворецът на великия вожд

Направените разкопки разкриват, че освен дворци, храмове и домове е имало още и над 100 каменни стълбища, фонтани, свързани помежду си с канали и дренажна, система издълбана в скалите. Според археолозите Мачу Пикчу е бил разделен на три големи сектора: градски, земеделски и свещен. В последния се намират и ‘съкровищата на града’:

  • Интихуана – предполага се, че постройката е служила за слънчева обсерватория. А по време на зимното слънцестоене жреците символично са спасявали бога на слънцето, за да не изчезнело Слънцето завинаги.

  • Храмът на слънцето – светилище издигнато в чест на бога на инките – Виракоча.

  • Храмът с трите прозореца – в него може да се види изображение, което представя трите нива на света (на небесния рай, на земния рай и светът, обитаван от боговете) според разбиранията на инките.

  • Дворецът на великия жрец – в средата му има огромен камък и се предполага, че тук са се извършвали жертвоприношения.

Мистерията около Мачу Пикчу продължава и до днес, а много въпроси остават без отговор. Може би ако тази безследно изчезнала цивилизация имаше писменост щяхме да знаем повече за тях.