Кхат Шебиб – 150-километрова мистериозна стена

Древна стена в Йордания, с дължина от близо 150 километра, озадачава археолозите с различни загадки, включително от кой е изградена и с каква цел.

Позната днес като Кхат Шебиб, за пръв път за стената се споменава през 1948 година. Британският дипломат в Йордания Алек Къркбрайд съобщил, че видял стената от самолет:

Видях стена, която пресича значителна част от територията на страната, като на пръв поглед не разделя нищо’.

мистериозна стена Йордания

Местни археолози изследвали стената, използвайки метод познат като ‘въздушна археология’ – правят се голям брой снимки на даден обект от въздуха от различни ъгли, след което се анализират обстойно от археолози. По този начин изследователите разбрали, че единият край е в посока североизток, а другия – югозапад, като дължината ѝ е 106 километра. Структурата на стената се променя на различните места. Някъде вървят успоредно две стени, а другаде се разклоняват.

Ако съберем общата дължина на всички разклонения, ще получим стена с дължина от 150 километра’ – твърди Дейвид Кенеди, професор от университет в Западна Австралия, проучващ мистериозната стена.

Днес на много места стената е порутена. Въпреки това, дори и когато била напълно здрава, тя не е надвишавала 1 метър височина и около половин метър ширина’ – продължава Кенеди.

По протежение на стената, на около 100 места, археолозите са намерили и останки, които наподобяват основи на кули. Основите са 2 на 4 метра, като учените твърдят, че тези кули били построени след издигането на стената.

древна загадъчна стенаСнимка: www.haaretz.com

Така наречените кули най-вероятно имали разнообразни предназначения. ‘Някои от кулите може да са служели като място за нощуване, други може да са били използвани като наблюдателници. Не е изключено да са били използвани от ловци, които да причакват дивеча да се приближи достатъчно’ – обяснява Кенеди.

Въпреки множеството проучвания, археолозите не могат да отговорят на няколко въпроса – кога, кой и с каква цел е издигнал тази стена?

Досега единственото предположение за възрастта на стената идва от намерените в близост до нея глинени съдове. Ако се съди по тях, стената е издигната някъде в периода между Набатейското царство (312 година преди Новата ера до 106 година от Новата ера) и Омаядите (от 661 до 750 година от Новата ера). Учените са на мнение, че дори и да е започната по време на Набатейското царство, стената едва ли е завършена по това време. Изграждането ѝ може би е продължило стотици години.

древна стена в ЙорданияСнимка: oursociety.ru

Предназначението на стената също остава загадка за учените. Малката ѝ височина не предполага това да е било отбранителна стена. Следи от развито древно земеделие по-често се срещат от западната страна, отколкото от източната. Това кара някои учени да мислят, че стената може да е разделяла обработваеми площи от земи, на които се отглеждали животни. Други са на мнение, че стената може би бележи древни граници между територии, принадлежащи на различни народи.

Колкото и теории да има за строителите на стената и нейното предназначение, учените са на мнение, че са необходими много повече изследвания на самия обект. В скоро време се очаква провеждането на археологически разкопки на различни места по протежението на стената, които може би ще разкрият част от тайните ѝ!