Цивилизацията от Набта Плая – предшественик на древните египтяни?!

Набта Плая е забележителен археологически обект, състоящ се от стотици древни могили, стели* и мегалитни структури. Намира се в пределите на Нубийската пустиня, приблизително на 100 километра западно от Абу Симбел, Южен Египет. Смята се, че древните руини са останали от развита култура, обитавала това място около 9000 година преди Новата ера, което означава, че предхожда древните египтяни. Интересното в случая е, че те са създателите на Календарния кръг – една от най-старите известни астрономически подредби на мегалити в света!

стела* – плоча, най-често изработена от дърво или камък. Върху нея се изписвали с боя или се гравирали значими за съответната култура събития и закони, имена и титли.

Календарният кръгКалендарният кръгСнимка: www.ancient-origins.net

Древните останки в Набта Плая са открити през 1974 година по време на археологическо проучване, ръководено от Фред Уендорф, професор по антропология в Южния методически университет, щата Тексас. През 70-те и 80-те години на миналия век изследванията му в района на Набта Плая продължават, като всеки път откривал нещо ново!

Въпреки че сега Набта Плая се намира в пределите на пустиня, в далечното минало районът съвсем не бил толкова сух и неприветлив. Учените установили, че около 10 000 години преди Новата ера в Северна Африка настъпва климатична промяна, породена от изместването на летни влажни мусони на север. Тази промяна довела до обилни количества валежи, от които коритата на пресъхналите преди това езера оставали пълни в продължение на месеци, а това от своя страна улеснявало живота на хората там.

Археологически данни свидетелстват, че първите селища на древната култура, обитавала земите на Набта Плая, са от преди 9000-7300 години преди Новата ера. Уендорф и етнолингвиста* Кристофър Ехрет допускат, че става въпрос за номади, които периодично мигрирали в търсене на водни източници. Известно е, че са правели керамични съдове и макар много малко от тях да са намерени, те се считат за едни от най-древните на територията на Африка.

етнолингвистика* – дял от езикознанието, който проследява връзката между психологията и културата на даден народ от една страна и развитието на езика му от друга.

Около 7000 години преди Новата ера селищата започнали да се разрастват. С течение на времето хората копаели кладенци с цел да си осигуряват постоянно водоснабдяване. По това време районът бил зелен, което давало възможност за отглеждане на животни, като свидетелствата за това са от около 6100 години преди Новата ера. Така с течение на времето от номади, културата населявала Набта Плая започнала да води по-уседнал начин на живот и се прехранва главно чрез лов и събирачество.

култура предшествала древните египтяни

В периода 6000-5000 година преди Новата ера районът претърпява две тежки суши, в резултат на което Набта Плая опустява. Близо едно хилядолетие по-късно сушата започнала да отстъпва и хората се завърнали. Това било и времето, когато се издигнали повечето мегалитни монументи, сред които каменни кръгове, подземни гробници, огромни каменни плочи и редици от стели, простиращи се на повече от 2500 метра. Любопитен факт, свързан с тези структури е, че те са едни от най-древните в света, някои от които предшестват дори Стоунхендж! Повечето учените са на мнение, че това е моментът, когато древната цивилизация преживява разцвета си.

Календарният кръг

Както вече споменахме, той се счита за една от най-старите известни астрономически подредби на мегалити в света. Построен е около 5000 година преди Новата ера край бреговете на някогашното сладководно езеро Набта Плая. Служел е за отбелязване на лятното слънцестоене (свързва се с появата на летните дъждове) и подредбата на звездите в нощното небе (използвани като ориентир).

Календарният кръгКалендарният кръг в Набта ПлаяСнимка: www.ancient-origins.net

Животни и могили

Съществува теория, според която домашни животни като крави, кози, овце и говеда били принасяни в жертвоприношение. Основание за това дава открита могила, датирана от 5400 година преди Новата ера. Тя е с диаметър от 8 метра и с височина около 1 метър, като била оградена с ниска глинена стена. В нея са намерени останки от цяла крава, покрити с камъни. Открити били и други, но по-малки могили, в които също имало животински кости и камъни.

останките от намерената кравадревни останки ЕгипетСнимка: www.ancient-origins.net

Краят на цивилизацията от Набта Плая

Около 3000 година преди Новата ера тежка суша отново застига земите на Набта Плая, в резултат на което обитателите ѝ я напускат. Въпросът, който възниква тук е – къде са отишли?

Някои учени са на мнение, че мигрирали на север към долината на река Нил, където в последствие се заражда древноегипетската цивилизация. Обосновават се с това, че около 500 години след изчезването на културата обитавала Набта Плая е издигната Пирамидата на Джосер*. Майсторското ѝ изпълнение свидетелствало за отлични архитектурни познания на строителите ѝ, каквито притежавали хората от Набта Плая. Отбелязва се също и значението, което се отдавало на звездите от колана на Орион. Така например част от камъните във вътрешността на Календарния кръг, изграден от културата на Набта Плая, са подравнени с въпросните звезди, както и трите големи пирамиди в Гиза (Пирамидата на Микерин, Пирамидата на Хефрен и Хеопсовата пирамида).

Пирамида на Джосер* – най-древната каменна пирамида, запазена до наши дни. Построена е около 2650 година преди Новата ера и се намира на около 960 километра северно от Набта Плая.

Пирамида на Джосерпирамида в ЕгипетСнимка: en.wikipedia.org

Дали това не са нищо повече от съвпадения или в действителност културата населявала Набта Плая е предшественик на древните египтяни – въпрос, на който учените все още не могат да дадат еднозначен отговор!