Кръговете Торнбороу – най-древният монумент, следващ подредбата на Орион

Кръговете Торнбороу са един от най-емблематичните археологически обекти във Великобритания, но въпреки това не са сред най-популярните. Това е комплекс, разположен близо до селото Торнбороу в Северен Йоркшир, Англия. Целият район в тази част на островната държава е осеян с различни монументи от неолитната епоха. Повечето от тях са във формата на кръг, всичките с почти еднакъв размер и структура, разположени на около 10 километра един от друг. Може би най-впечатляващи от тези древни монументи са кръговете Торнбороу.

кръговете Торнбороу

Кръговете са направени от пръст, като във вътрешността си имат плитък ров. Кръговете до Торнбороу са 3 на брой, с идентичен размер (240 метра в диаметър), а самият пръстен по периферията се издига на около 3 метра над земята. Вътрешният ров, който е с ширина от около 20 метра и дълбочина от 3 метра, е отделен от периферията с 12-метрова берма*. Кръговете са разположени на около 550 метра един от друг, като са ориентирани от северозапад към югоизток в почти права линия. Целият монумент е с дължина от почти 2 километра.

берма* – ивица земя, оставена между рова и насипа на напоителни и отводнителни канали, пътни насипи, диги и други подобни структури. Целта ѝ е да предаде здравина и устойчивост на почвата, използвана за насипа и да предотврати свличания в рова.

Северозападният кръг от години е почти изцяло покрит с растителност, но е най-добре запазен. Все още има висока периферия, 2 ясно различими отвора към вътрешността и дълбок ров. Другите 2 кръга, централният и югоизточният, са сериозно увредени, но все още личи кръговата им структура. В древността периферията на кръговете била покрита с гипс, чиито остатъци блестят под лъчите на Слънцето и ги прави видими от голямо разстояние.

Както повечето древни монументи от неолитната епоха във Великобритания, действителната цел за построяването на кръговете Торнбороу е неясна. Някои учени предполагат, че били издигнати с религиозна цел, за провеждане на различни ритуали, но досега няма открити доказателства, потвържващи този теория. Други са на мнение, че служели за нещо като обсерватория или за друг вид дейност, свързана с астрономията. Втората теза се базира на факта, че кръговете са подредени по същия начин като звездите в съзвездието Орион. Същата подредба имат и пирамидите в Гиза, Египет, пирамидите в Теотиуакан, Мексико, пирамидите в Сиан, Китай, както и монументите на племената хопи в Аризона, САЩ.

древни кръгове мистерия

Изчислено е, че кръговете Торнбороу са направени в периода 4000-3500 години преди Новата ера, което ги прави най-древният монумент, следващ тази подредба. Вярва се, че египетските пирамиди са издигнати около 1000 години по-късно.

До 2016 година кръговете Торнбороу се намирали в частна собственост и нямало официален публичен достъп до тях. През ноември същата година управлението на Северен Йоркшир постигнало договорка със собственика на земята. Древният монумент, заедно с около 350 декара земя около него, преминали под опеката на държавния департамент по културно наследство, което позволило проучванията да продължат.