Крушунски водопади – чудо на природата

Крушунските водопади, известни още и като Крушунска бигорна каскада, се намират на около 17 километра югозападно от град Левски, на северния склон на Деветашкото плато, Среден Предбалкан, област Плевен. По своята същност водопадите представляват водна бигорна* каскада, която е и най-голямата в България.

бигор* (травертин) – седиментна скала с цвят на пясък, образувала се от отлагането на калциев карбонат от термални или минерални извори или от течаща вода, богата на калций. Веднъж попаднала във водата, тя се оцветява в наситено синьо. Бигорът се характеризира с два типа структура:

  • ивичеста (по посока на водата) – каквато е тази при Крушунските водопади
  • концентрични кръгове

Крушунски водопади

Крушунска бигорна каскада

Водопадите получават наименованието си още през 6-7-ми век от Новата ера, когато славяните се заселили по тези земи. Самото име произхожда от коршун – вид граблива птица от семейство Ястребови.

КоршунКоршунСнимка: filin.vn.ua

Крушунската бигорна каскада се е образувала от реката, извираща от пещерата Крушунска Маара, откъдето започва и Пръскалото, главният карстов водопад, висок приблизително 15 метра. Той от своя страна се разделя надолу по скалите на няколко ръкава, образувайки красиви карстови тераси.

природна забележителност

природна забележителност в България

Както вече споменахме Крушунските водопади се намират на територията на Деветашкото плато, а то от своя страна е осеяно с множество карстови образувания. В района на водопадите има и няколко пещери, сред които Водопада, Бонинска, Урушка Маара, Маарата, Горник, Стълбица, Гарваница, Футьова пещера и други. Интересно е, че на около 16 километра западно от Крушунските водопади се намира и една от най-красивите пещери в страната ни – Деветашката.

табела в Крушунски водопади

природна забележителност в Деветашкото плато

Крушунски водопади България

В района на Крушунските водопади има изградена екопътека, която дава възможност на посетителите да се насладят не само на множеството водопади, но и на образуваните от тях красиви и бистри езерца. Любопитен факт, е че тази екопътека е и най-късата такава в България.

екопътека в Крушунски водопади

скала в Крушунски водопади

В периода 13-14-ти век на територията на водопадите са живеели монаси-исихасти*, като запазените и до днес скални килии и ниши свидетелстват за това.

исихазъм* – течение в християнството, според което чрез себе-съсредоточаване на съзнанието и молитви вярващият ще се слее с Бог

поляна в Крушунски водопади

водна бигорна каскада

С цел запазването на този уникален природен феномен, Крушунските водопади са обявени за защитена зона през 1995 година.