Кои са хората, които в действителност управляват света?

‘Новият световен ред’ е конспиративна теория, според която световните събития се управляват задкулисно от малка група хора, известна още като ‘световен елит(масони, кралски фамилии, клубът ‘Билдерберг’, Комитет 300, Ротшилд, Рокфелер и други), която цели създаването на световно правителство и неговото тоталитарно управление.

Предполага се, че именно този елит влияе върху ключови световни събития (обществени, политически, религиозни, исторически и дори природни). Често пъти разрешаването на тези проблеми служи като претекст за използване на ваксини, премахване на оръжия и свободи, засилено наблюдение, повишено обедняване, високи данъци и общо намаляване жизнения стандарт за всички хора.

Новия световен редИзточник: www.conspiracies.net

Девалвацията (официално намаляване курса на националната валута по отношение курса на валутите на другите страни) на валутата е ключова тактика, използвана от елитите, за да получи власт над всички граждани тъй като влошава стандарта на живот.

Друга тактика е насърчаването на единството като метод за разрешаване на предполагаеми проблеми. Интегрирането на Европа е пример за това как може да бъде създаден Нов световен ред и затова мнозина гледат на излизането на Великобритания от Европейския съюз като на удар към Новия световен ред.

Като стъпка към създаването на Съединените европейски щати с мирни средства беше замислен проектът за Европейска конституция – оказал се неуспешен. И след като европейците  не се обединяват с добро – ще го направят с лошо. А най-лесният начин за манипулация е чрез насаждането на страх и ужас, които вършат безотказно работа.

Какъв е изводът?

Новият ред се характеризира с централизация, наблюдение, регулация, високи данъци, социални репресии и малко или дори никакви граждански свободи. Терминът Нов световен редсе споменава в много вестници, изказванията на различни политици и други влиятелни хора, и това се приема като доказателство от теоретиците, че далеч не става въпрос за поредната конспиративна теория, а за добре замислен план, отдавна приведен в действие!