Койотът – хищник с разнообразен ‘репертоар от звуци’

Койотът е представител на семейство Кучеви. Научното му звание е Canis latrans и означава ‘лаещо куче’. Независимо от това, че често бива наричан прериен вълк и въпреки съществуващата визуална прилика с него, следва да отбележим, че това са напълно различни животни.

Едно от най-ранните известни местообитания на койота са западните части на Северна Америка. Понастоящем представители от вида се срещат също и в централните, северни и южни части на континента. В миналото обитава предимно прерии и пустинни райони, а днес броди из планини и гори. Но освен в природата, койотът може да бъде забелязан и край населени места, в това число селски стопанства, предградия и дори градове. Койотът е териториално животно и използва урината си като маркировка.

диво животно

По размер е по-дребен от вълка. Общата дължина на главата и тялото е от 100 до 135 сантиметра, като опашката добавя още около 40 сантиметра. Съществуват 19 вида койота, като мъжките тежат между 8 и 20 килограма, а женските между 7 и 18 килограма. Носът и ушите му са заострени и издължени, а цветът на козината варира от жълто-кафяво до сиво, като понякога се забелязва и червеникав оттенък. Определя се като изключително предпазливо животно. Има много добре развито обоняние, слух и зрение.

Койотът е хищно животно. Менюто му е изключително богато и на практика би изял всичко, което му се изпречи на пътя – насекоми, плодове, мърша, също така ловува гризачи, змии, зайци, жаби, птици, риба и дори елени!

Стратегията му при лов зависи до голяма степен от големината на плячката. Така например ако ловува гризач ще предпочете да бъде сам, но ако целта е елен, то тогава ще е необходима малка глутница, за да го надвият.

Койотът е отличен бегач. Може да развие скорост от 65 километра в час, както и да направи скок с дължина от близо 4 метра. Но освен да бяга, той може много добре и да плува. Известно е, че няма да се поколебае да влезе във водата, за да се избави от преследвача си.

Негови естествени врагове са мечките, пумите и вълците. За съжаление тук попадат и хората, които най-често го избиват с цел да защитят добитъка си.

Койотът е гласовито животно с разнообразен ‘репертоар от звуци’, които издава при определени обстоятелства, като например да съобщи местоположението си, при опасност, когато се среща с други койоти, за да покаже превъзходство или когато вика малките си.

койот хищникСнимка: en.wikipedia.org

Моногамно животно, което прави бърлогата си в пукнатина на скала, в ствола на паднало дърво, а понякога използва и чуждо леговище.

Размножителният му период е декември-март, като бременността продължава около 60 дни. Раждат се от 4 до 7 малки, като и двамата родителя полагат грижи при отглеждането. В процеса участват и тези от предишното котило, които по една или друга причина не са се отделили от родителите. На около месец малките излизат за първи път от бърлогата, а до третия месец започват да се учат да ловуват. С настъпването на есента, вече напълно самостоятелни, малките могат да се отделят и заживеят самостоятелно. Достигат размера на възрастен екземпляр на около 1 година.

койот диво животноСнимка: d1dd4ethwnlwo2.cloudfront.net

Средната продължителност на живот на койота в дивата природа е между 10 и 14 години, но ако бъде отглеждан в плен живее повече – до около 20 години.

Присъства в древни приказки и легенди на коренните жители на Америка, където бива представян като много умно животно.

Образът му често бива асоцииран и с анимационното филмче ‘Койота и бегача’, придобило популярност в страната ни през 90-те години на миналия век.