‘Камъкът Розета’ – ключът към Древен Египет!

Древните египтяни вярвали, че е важно да записват значими събития за управлението и религията си. За тази цел те използвали няколко различни типа писменост. Най-разпространеният метод за записване бил с йероглифи, въпреки това през трите хиляди години в древно-египетската цивилизация са използвани най-малко три други скрипта. С тях древните египтяни съумели да запазят вярванията, историята и идеите си.

Един от ключовете за древно-египетската писменост е ‘Камъкът Розета’. Но какво представлява той?

Древен Египет йероглифиСнимка: commons.wikimedia.org Автор: © Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0)

Това е камък, целият покрит с надписи на два езика – египетски и гръцки. Интересното е, че са използвани три азбуки – йероглифно писмо, демотическа писменост (системата, използвана за записване на египетския език) и гръцка азбука.

Първата азбука (йероглифна) е използвана за описването на важни или религиозни събития. Втората (демотическа) е използвана за всички останали, не толкова важни писания. Третата (гръцка) била азбуката на владетелите на Египет. ‘Камъкът Розета’ бил изписан с помощта на трите азбуки, за да може да бъде разчетен от свещеници, официални лица и управляващи.

Според направените анализи, надписите по камъка са издълбани около 196 година преди Новата ера. Открит е по случайност от френски войник от армията на Наполеон през 1799 година. Докато поправял военно укрепление, войникът попаднал на причудливата находка. Камъкът е намерен близо до малко селище, носещо името Розета (днешен град Рашид), намиращ се в делтата на река Нил.

Според учените това, което е изписано върху камъка е благодарствен надпис в чест на фараона по онова време – Птолемей V Епифан. Изработката е дело на свещеници, като включва списък с нещата, които фараонът направил за тях и за египетския народ.

През годините много учени работили по дешифрирането на изписаното върху камъка. През 1822 година, след безброй неуморни часове на разчитане и сравняване с други древни текстове, Жан Франсоа Шампоион успял да разгадае написаното.

камъкът РозетаСнимка: pixabay.com Автор: djorenstein

Жан Франсоа се славел с уменията си да разчита гръцки и коптски език. Коптската азбука произлиза от гръцката, но съдържа допълнителни букви за различни звуци, като самите букви са взети от демотическото писмо.

Използвайки знанията си по коптски език, Жан Франсоа успял да разбере значението на част от египетските йероглифи. Проследявайки дешифрираните знаци в останалата част от текстовете по камъка, Франсоа разгадал смисъла на написаното.

И до днес учените са на мнение, че ‘Розета’ е ключът към Древен Египет!