Камъкът Инга – послания от древна цивилизация или…

Камъкът Инга е поредното неразгадано до този момент послание от предците ни. Монументът се намира на брега на река Инга, Бразилия, като е с дължина от около 45 метра и височина между 3 и 4 метра. По цялата му повърхност има издълбани странни символи, повечето от които не са дешифрирани и до днес. Дали това е следа от изчезнала древна цивилизация, или е послание от извънземни посетители?

камъкът Инга

Според археолозите възрастта на символите е приблизително 6000 години. Самият камък представлява метаморфитна скала – гнайс, а измежду символите се различават животни, хора, оръжия, растения, птици и съзвездия.

древен монументСнимка: i.pinimg.com

В научните среди съществуват редица спорове относно произхода на камъка и покриващите го символи. Някои твърдят, че той е финикийски, но категорични доказателства липсват. Други са на мнение, че символите наподобяват демотичното писмо (азбука използвана в Древен Египет за записване на значими събития).

Бразилският изследовател Габриел Баралди, след дълго и задълбочено изследване на почти 500 символа, достигнал до заключението, че това е следа от изчезнала древна, непозната за нас цивилизация. Според археологът, този древен народ използвал напреднала технология не само за изрисуването на символите върху камъка. Според това, което успял да разшифрова, Габриел Баралди твърди, че този, който е направил това притежавал изключителни познания по астрономия, тъй като измежду символите, ясно се открояват изображенията на Млечния път и съзвездието Орион.

скрито послание в камъкСнимка: i.pinimg.com

Интересно е, че в близост до камъка Инга са открити и други подобни скали с гравирани символи. Но никоя от тях не е толкова детайлно изрисувана. Никоя от останалите находки в областта не съответства на стила и сложността на Инга.

За съжаление, както други подобни находки по света, камъкът Инга страда от метеорологичното време и от прояви на вандализъм. Учените са на единодушното мнение, че значителна част от символите са изменени с времето, а други са изцяло заличени.

скрито послание в камъка ИнгаСнимка: www.look4ward.co.uk

Изследователите са на мнение, че преди 6 000 години, местните индиански племена не са притежавали инструменти, които биха им позволили да изгравират сложните символи. Това е една от причините, някои археолози и историци да смятат, че знаците върху камъка имат друг произход – преминаващи номадски племена или същества от друг свят. Друг аргумент в подкрепа на тази теория е, че древните местни племена не са изобразявали съзвездия. Тяхното изкуство било ориентирано към свръхестествени животни.

Има и такива, които намират сходство със символи открити върху статуите на Великденските острови, които се намират на хиляди километри разстояние.

кодирано послание в камъка Инга

Колкото и сходства да са откривани досега с други монументи по земното кълбо, всички учени са на мнение, че камъкът Инга има свой собствен, неповторим стил. И това, че има определени сходства, не означава, че принадлежи към съответната култура или цивилизация. От тук произхождат и теориите, че може би това е дело на извънземни същества, посетили Земята преди хиляди години.

Клаудио Кинтан, уфолог от институт в Парайбано, Бразилия, дори стига и по-далеч. Той е на мнение, че сложните символи изобразени върху камъка Инга са математически формули, обясняващи квантовата енергия и разстоянията между космически обекти.

Колкото нови теории да се пораждат около произхода на камъка Инга, за нито една от тях няма неопровержимо доказателство. Но остава факт, че символите върху тази древна скала носят послание, което може би още не сме дорасли да разгадаем!