Огромна камера ще следи климатичните изменения на Земята

На 18-ти ноември 2017 година огромна камера беше изстреляна в орбита. Тя вече предава информация за настъпващите промени в климата на планетата ни.

По същество, камерата представлява уред, улавящ видимата и инфрачервената светлина. С нейна помощ учените имат възможност да измерват температурата в атмосферата и големите водни басейни, да наблюдават движението на леда и водата, както и да анализират нивото на растителността по земната повърхност. Благодарение на всички тези наблюдения и анализи ще се спомогне за откриването на горски пожари, по-точното прогнозиране на времето и дори да се определя колко фитопланктон* има в различните райони.

фитопланктон* – група микроводорасли, живеещи във водните басейни.

камера проследяваща климатичните промениСнимка: www.newscientist.com

Изстреляната в орбита камера е прикрепена към сателита JPSS-1, който обикаля около Земята по няколко пъти на ден и по този начин камерата осигурява по две пълни картини на планетата ни на всеки 24 часа!

Сателитът JPSS-1 е вторият от общо петте планирани сателита, които ще изградят Съвместната полярна сателитна система за орбитални наблюдения на Земята. През 2031 година се очаква да се изстреля и последният сателит.

Освен своевременното осигуряване на точна и актуална информация за климата, сателитната система ще има за цел и да помага на мореплаватели и земеделски производители, предсказвайки океанските течения, ветровете и тежките метеорологични събития като урагани и наводнения. Също така ще се използва и за отчитане на количеството слънчева светлина, достигащо повърхността на Земята.