Загадъчните златни шапки от бронзовата епоха

Откриваните реликви и артефакти през годините са ни разкрили много информация за предците ни, за техните вярвания и знания. Има находки, които ни удивляват и дори променят разбиранията ни за древните общества и култури. Едно такова откритие е на четири златни конусовидни шапки, датирани към бронзовата епоха.

Открити на различни места и по различно време, четирите златни шапки имат много сходства – размер, форма, конструкция. Конусовидната им форма напомня начина, по който се изобразяват шапките на вещиците и магьосниците в художествената литература, което кара учените да предполагат, че може да са принадлежали на хора, които били считани за такива. Шапките са инкрустирани със символи, за които учените имат различни теории.

златни шапки

Четирите златни шапки са уникална археологическа находка, датирана към бронзовата епоха – период продължил от 3300 до 700 година преди Новата ера. Открити са в период от 160 години – 3 от тях в Германия и една във Франция. Всичките са направени от златни листове, украсени със сложни символи, следващи определен модел.

 • Първата шапка е открита през 1835 година в Шиферстад, Германия. Намерена е от фермер, като според археолозите шапката била умишлено заровена. Това е най-малката от четирите шапки с височина от 29.6 сантиметра. Ясно се отличават златните листове, подредени в кръгове един върху друг, украсени с различни символи – малки кръгове, елипси, точки и други. За тази шапка се смята, че била изработена в периода между 1400 и 1300 година преди Новата ера.

  Шапката от Шиферстад
  древни златни шапки

 • Втората шапка е открита в Авалон, Франция, през 1844 година. За нея се смята, че е изработена в периода 1000 – 900 година преди Новата ера, като това е единствената шапка, на която ѝ липсва периферията. Шапката от Авалон е с височина от 55 сантиметра и е със същата структура и символи.

  Шапката от Авалон
  мистериозна златна шапка

 • Третата шапка е открита в Езелдорф, Германия, през 1953 година. Това е най-високата от всички шапки – 88 сантиметра. Символите по повърхността не се различават от тези при другите. За нея се смята, че е от същия период като шапката от Авалон.

  Шапката от Езелдорф
  златни шапки от бронзовата епоха

 • За четвъртата шапка не е ясно къде точно е открита и от кого, тъй като за нея се разчува след като е закупена от колекционер през 1995 година в Германия. Шапката е датирана към същия период и е позната като Берлинската златна шапка, тъй като в момента се намира в музей в Берлин. Височината ѝ е 75 сантиметра, като символите по нея следват същия модел като на останалите 3.

  Берлинската златна шапка
  златни шапки от древността

Предназначението на златните шапки не е ясно. Въпреки че са открити на различни места, учените говорят за тях като за един артефакт, предполагайки, че били използвани по един и същ начин. Една от теориите е, че шапките били символ на плодородието, докато други гласят, че това е част от древна броня, използвана само в ритуали, тъй като би било трудно да се използва в битка.

Една от най-популярните теории за употребата на шапките е, че те принадлежали на хора, които били считани за магьосници в миналото. Това предположение е породено от символите по шапките. Според някои учени това са астрономически символи, които били използвани от собствениците на шапките, за да проследяват движението на Слънцето и Луната, да предсказват затъмнения и дори промяна в климата. Учените са на мнение, че хора, които можели да правят подобни предсказания, били смятани за магьосници или поне, че притежават свръхестествени сили и познания.

загадъчни златни шапкиСнимки: www.ancient-origins.net

Засега учените нямат категорични доказателства за това защо са изработени уникалните златни шапки. Не е изключено да бъдат открити още подобни, които да разкрият повече за предназначението им!