Търсим живот в космоса, но на грешните планети?

Дълго време се приемаше, че живот извън нашата планета може да бъде открит само на място, където има вода. Днес това основно допускане e подложено на съмнение! Теса Фишър от Държавния университет в Аризона и нейни колеги представили контра-идеята си на провелата се през ноември 2017 година конференция ‘Обитаеми светове’ в град Ларими, щата Уайоминг. Изследванията на екипа показват, че една планета с наличие на океани може да има недостиг на фосфор – основен компонент на ДНК, на много молекули в живите клетки, съдържащ се и в костите на гръбначните животни.

За разлика от много други жизненоважни елементи фосфорът е труднооткриваем. В повечето случаи се намира дълбоко в скалите. Оттичащите се води на потоци и ерозията причинена от дъжда отстраняват фосфора от фосфатната скала. По този начин фосфорът попада във водата, където вече може да бъде използван от микробите.

живот на друга планета

Фосфорът се разтваря в сладка вода, но не и в солена, а това би било проблем за планетите, изцяло покрити със солени морета. Без суша фосфорът би бил силно ограничен, а от там и възможността за зараждането на живот също намалява. Фишър и колегите ѝ установили, че моретата на тези планети биха имали от 3 до 4 пъти по-малко фосфор спрямо моретата на Земята.

Според изследването, ако се допусне, че на една такава планета има фитопланктон, то той ще освободи едва 1/10 от общото количество кислород, което би освободил ако се намираше на Земята. Любопитен факт е, че морският фитопланктон поддържа директно всички живи организми в океана (тъй като е храна за тях) и индиректно всички сухоземни. Според НАСА той осигурява около 90 процента от кислорода във въздуха, който дишаме. Морският фитопланктон произвежда повече кислород, отколкото всички гори на Земята взети заедно. Поради тези причини може да се каже, че той стои в основата на хранителната верига на Земята! И връщайки се обратно към изследването на Фишър може да се заключи, че планета, на която той не може да живее, не би била годна за обитаване от човека.

търсене на живот на друга планета

Още по време на самата конференция Шон Домагал-Голдман от Центъра за космически полети ‘Годард’ в Грийнбелт, Мериленд изразил желанието си за съвместна работа с Фишър и екипа ѝ. Силно впечатлен от направеното изследване по-късно той споделя:

‘Работата на Фишър ни кара да се замислим дали основното ни допускане, при търсенето на живот извън Земята, всъщност е правилно. Също така трябва да помислим не само за това дали може да има живот на друга планета, но и дали той може да бъде продуктивен. Защото ако една планета е в обитаемата зона дори и да има живот на нея, ние може и да не сме способни да го открием’.

‘Хората, занимаващи се с микробиална екология и океанология от години са наясно, че е необходима сладка вода, за разтварянето на фосфора, но астрономите не го вземат предвид. Мисля, че е крайно време някой да събере астрономите, океанолозите и биолозите в една стая!’ – завършва Теса Фишър.