Еменски каньон – скритото съкровище на Средния Предбалкан

В Средния Предбалкан, на около 26 километра северозападно от Велико Търново се намира Еменският каньон*, известен още и с името Неговански каньон.

каньон* – среща се и като пролом. По своята същност това е речна долина, пресичаща планината. Характерното при каньона е, че той е тесен и много дълбок.

Еменски каньонСнимка: commons.wikimedia.org Автор: Borislavlm87 (CC BY-SA 4.0)

Еменският каньон е резултат от ерозията, причинена от действието на водите на река Негованка, от която всъщност произлиза и другото име на каньона. Проломът се разполага на около 230 метра средна надморска височина и се състои от две части, известни като Долен и Горен боаз*, поделени от естествено разширение на долината, в което се намира село Емен*. От него в посока Долен боаз започва и една от първите изградени в страната екопътеки – Негованска.

боаз* – планински проход.
село Емен* – основано е по време на Второто българско царство (1185 – 1396 година).

Още в самото ѝ начало, на около 5 минути ходене пеш, се намира Еменската пещера, чиято дължина надхвърля 3100 метра. Доколкото е известно, в миналото там се отглеждали гъби, а по-късно пещерата била използвана като мандра, където се оставяло да зрее сирене. Днес тя вече не се използва, но не е желателно да се посещава от туристи без необходимата пещерна екипировка и подготовка, тъй като пещерата е необлагородена.

От средата на 80-те до началото на 90-те години на миналия век в района на Долен боаз е открита пещерна система, като някои от галериите в нея са наводнени. От Еменската екопътека се разкрива и цялата красота на вкопания в скалите каньон. Тя следва ръба на каньона и човек трябва да бъде особено внимателен, когато върви по нея. В по-високите ѝ части има места, от които се разкриват красиви панорамни гледки. Стените на пролома са изключително стръмни на места и дори отвесни, достигайки някъде внушителните 90 метра височина. Любопитен факт е, че високо в скалите на каньона гнездят орли.

Еменски каньон природна забележителностСнимка: commons.wikimedia.org Автор: Laveol (CC BY-SA 4.0)

Пътеката отвежда посетителите до опашката на язовир Негованка, където се намира и обграденият от скали 10-метров водопад Момин скок. През лятото често бреговете му се използват като плаж от къпещите се във водопада. Всъщност това е и крайната спирка от обиколката в каньона, която в същото време се явява и неговата най-тясна част. След това пътека продължава, ‘връщайки’ посетителите обратно в селото.

Легенда за водопада Момин скок

Местните хора разказват, че още в далечното минало водопадът се кръщава на три млади девойки. Те били гонени от турците и за да спасят честта си, те скочили във вира на водопада, където намерили смъртта си.

водопад Момин скокводопад Момин скокСнимка: commons.wikimedia.org Автор: Laveol (CC BY-SA 4.0)

В края на 1980 година районът, в който се намира Еменският каньон е обявен за защитен. Днес той е изключително популярна туристическа дестинация, привличаща не само български, но и чуждестранни посетители.