Най-тежката екологична катастрофа в историята на Унгария

През октомври 2010 година малкото градче Айка, намиращо се на около 140 километра западно от Будапеща, Унгария, ‘става свидетел’ на най-тежката за страната екологична катастрофа. Стената на хвостохранилището* на алуминиевия завод, намиращ се в покрайнините на града се къса, като се излива почти един милион кубически метра червена токсична утайка.

хвостохранилище* – съоръжение за съхранение или погребване на токсични, радиоактивни и други опасни отпадъци.

екологична катастрофа

Двуметровата вълна от токсични отпадъци наводнява намиращите се в близост селища, замърсявайки сериозно реките Марцел и Раба, както и множество земеделски площи. Приблизително седмица отнело спирането на разлива, а почистването на засегнатите територии – няколко седмици. Въпреки това, вълната оставя след себе си незаличима червена линия.

Шест месеца след екологичната катастрофа испанският фотограф Палиндромо Мезарос заснема последствията от масивния токсичен разлив. Независимо от това какво е заснел авторът – дърво, паметник, сграда или улица, във всяка една от фотографиите му ясно се вижда докъде е стигала червената вълна. Поради тази причина снимките носят името ‘Линията’.

токсично замърсяване Унгария

токсичен разливСнимки: www.amusingplanet.com

В интервю фотографът споделя:

‘Често пъти хората си мислят, че червената линия е направена заради снимките и не съществува в действителност. Това бе и моята цел – исках да покажа как на пръв поглед нещо красиво може да покаже ужаса на едно бедствие’.