Открита е една от най-старите звезди в Млечния път

Според повечето астрономи Вселената се родила от така нареченото събитие Големия взрив. Това се случило грубо казано преди около 13.8 милиарда години, като било последвано от период на разширяване и изстиване. Тогава първите водородни атоми формирали протони и електрони, което дало началото на фундаменталните закони на физиката, позната ни днес. Около 100 милиона години по-късно започнали да се сформират първите звезди и галактики.

Образуването на първите звезди дало началото и на формирането на по-тежки елементи, а от там и образуването на планетите и всички останали обекти във Вселената. Въпреки това, досега астрономите имат теории за това как и кога точно се е случило всичко. Благодарение на ново проучване, проведено в края на 2017 година от испански астрономи в обсерваторията на остров Ла Лагуна, Испания, учените открили една от най-старите звезди в Млечния път.

стара звезда в Млечния пътСнимка: stuffpoint.com

Тя се намира на около 7500 светлинни години от Слънцето, в периферията на Галактиката. Името на звездата е J0815+4729, като масата ѝ е около 0.7 пъти тази на Слънцето, а температурата на повърхността е над 5500 градуса по Целзий.

Всъщност астрономите търсели звезда, която е с ниско съдържание на метал, което е признак, че от дълго време се намира в периода на главната последователност – вторият и най-продължителен етап от живота на звездите.

В първия етап от живота си звездите са в състояние наречено протозвезда. Това е процесът на постепенното гравитационно свиване и уплътняване на междузвездната материя. В резултат на свиването, налягането и температурата се покачват и започват термоядрените процеси в нея. Оттук звездата навлиза в етапа на главната си последователност. Това е най-дългият етап от живота на една звезда. Има пропорционална зависимост между размера на звездата и продължителността на този етап. Колкото по-голяма е звездата, толкова по-интензивни са процесите, протичащи в нея, което предполага по-кратък живот. След изчерпване на ядреното гориво се преустановяват всички термоядрени процеси и звездата навлиза в крайния си стадий – гравитационен колапс.

Мястото, на което е открита звездата потвърждава теорията, че най-старите звезди би трябвало да се намират в периферията на галактиката. Хонай Гонзалез Ернандез, професор от университета в Ла Лагуна, споделя следното:

Според теорията звездите в периферията на Млечния път би трябвало да са съставени от материя от най-ранните супернови, чиито предшественици са първите масивни звезди в галактиката, образували се около 300 милиона години след Големия взрив. Въпреки възрастта и разстоянието на J0815+4729 от Земята, все още можем да я наблюдаваме и изучаваме. Тази звезда може би е на възраст от повече от 13 милиарда години’.

Млечният пътСнимка: www.universetoday.com

Спектралният анализ на звездата показва, че съдържанието ѝ на калций и желязо е около 1 милион пъти по-малко от това на Слънцето, а нивото на въглерод – много по-високо. Това също потвърждава факта, че тази звезда е много по-стара от Слънцето.

Учените се надяват, че използвайки новите технологии и методи за изучаване на звездите, ще имат възможността да разберат повече за най-старите измежду тях, което би разкрило нов хоризонт към ранните стадии на Вселената и това как се е оформила по начина, по който я виждаме днес.