‘Най-старата енциклопедия на човечеството’ – петроглифите в Армения

Петроглифите представляват изображения на животни, ловни сцени, символи и култ към божества, изсечени в камък. Подобно древно изкуство има на различни места по света, но най-голямата откривана ‘галерия’ е разположена на десетки квадратни километра площ в планините Гегам и Вардени на територията на Армения. Учените са на мнение, че най-старите от изображенията са на около 10 000 години, а най-новите на около 4000 години.

Първите петроглифи от така наречената ‘галерия’ са открити в средата на 90-те години на 20-ти век от архитекта и изследовател Сурен Петросян. След откритието си той прекарвал почти цялото си свободно време в търсене на още петроглифи, като до този момент е намерил над 15 000.

древни рисунки археология

‘Докато се разхождах забелязах малко изображение върху един камък – линии, дупки и кръгове. Каквото и да е било, вече беше сравнително захабено и изтъркано, но след това открих още и още!’ – твърди Петросян.

Гигантската ‘галерия’ съдържа редица загадки, като част от тях са свързани с арменската митология. Мовсес Хоренаци е автор на книгата ‘История на Армения’, която описва в детайли местната митология. Повечето от легендите са свързани с древния арменски бог Вахагх – убиецът на дракони, за когото се предполага, че е изобразен върху редица камъни.

Според местните предания в началото на света царял хаос. След това се появили земята и небето и с тях първият бог – Вахагх. Той бил красив и изключително силен и трябвало да спаси хората от летящите дракони, наречени Вишаби. Тези създания живеели високо в планината и причинявали бедствия и страдания на хората. След като Вахагх успял да победи всички Вашаби, на света настъпил мир и ред.

Друга част от петроглифите са свързани с астрономически тела и явления, което говори, че древните хора са имали познания в тази област. В трудовете на полския астроном Ян Хевелий (1611 – 1687 година) повечето съзвездия са изобразени по начина, по който изглеждат и тези в петроглифите в Армения. Според експерти обитателите на териториите на днешна Армения са едни от първите ‘изследователи’ на космоса и може би първите, които са дали имена на съзвездията.

петроглифи АрменияСнимки: allinnet.info

Арменският телекомуникационно информационен център ‘Search’ се е заел със задачата да изследва петроглифите. Освен финансиране на проучванията компанията е създала и дигитална база от петроглифи наречена ‘Карадаран’. В нея са включени не само изображения от арменските планини, но и такива от други места по света, като до момента броят им е над 20 000. ‘Карадаран’ може да бъде използвана от различни културни центрове, институти по изкуства, университети по етнография, археология, социология, психология и история, както и от музеи.

Директорът на ‘Search’, Григорий Ваханян, твърди следното:

‘Нашите проучвания ни позволиха да заключим, че галерията от петроглифи в Армения е най-старата енциклопедия на човечеството и първият открит университет! Ние разработихме програмата Карадаран като опит да съживим тази древна енциклопедия и да я съхраним за идните поколения. Това е задача, около чието разрешаване трябва да се обединят хора от цял свят!’

Работата по петроглифите продължава и до днес, като голяма част от тях все още не може да бъде разчетена.