Откриха 2900-годишни останки на войн ‘готов за битка’ в отвъдния свят

През първата половина на 2017 година бе съобщено за археологическо откритие, направено на територията на Сибир. Става въпрос за останки на мъж, намерени по време на ремонт на историческа сграда (близо до отоплителна тръба, прекарана през съветската ера) в град Омск, Омска област.

древни останки на войн в Сибир

Незабавно били извършени изследвания, от които станало ясно, че останките са на възраст между 2700 и 2900 години, което от своя страна ни връща назад във времето до прехода от бронзова към желязна епоха за тази част от света. Но това, което силно привлякло вниманието на експертите било разположението на оръжията, с които мъжът бил погребан. Ръцете му били кръстосани, като в тях държал бронзови ножове, готов да ги използва в битка по пътя си към отвъдния свят. В гроба му били намерени също брадва, върхове на стрели, а върху едното му око имало кръгла, метална пластина. Тъй като тя била лъскава, учените допускат, че била поставена, за да осветява пътя на война след смъртта му и/или да заслепява очите на атакуващия го враг.

останки на войн в град Омск

И ако повечето вещи на мъжа били предназначени за битка, то сред тях се отличавали и чифт метални обеци (най-вероятно сребърни), със спираловидна форма, които войнът ‘взел със себе си’ за следващия живот.

металните обецидревни метални обеци

В дясната си ръка държи кинжал, чието острие сочи нагоре, сякаш се е готвел да прободе врага си с него. Докато в лявата има нож, който за разлика от другия сочи надолу. Изглежда, че мъжът бил много добре подготвен за евентуалните пречки, които би срещнал по пътя си към отвъдния свят’ – Алберт Половодов, специалист от регионалното министерство на културата в Омск.

бронзовият кинжал, открит в дясната ръка на войнабронзов кинжал СибирСнимки: www.thesun.co.uk

Експертите отбелязват, че в древността хората вярвали, че задгробният живот наподобявал този на човека приживе. Това ще рече, че ако човек бива погребван така, че да бъде готов да води битка, то по всяка вероятност е имал много врагове докато е бил жив и в задгробния свят ‘те може да го чакат’, за да му отмъстят.

Всъщност в близост до гроба на древния войн са намерени още четири гроба, но за съжаление всички те са унищожени. Ето защо останахме толкова изненадани, когато открихме, че останките в един от тях все пак са оцелели. Не е изключено под сградите в тази част на Омск да се крият и други древни останки, но към настоящия момент те не са достъпни’ – споделя Максим Грачев, директор на Музея по археология и етнография в Омск.