Рядка каменна маска на 9000 години озадачава учените!

В края на ноември 2018 година в Израел бе съобщено за намерена рядка каменна маска, датирана на близо 9000 години (неолитен период). Откритието е направено няколко месеца по-рано на територията на селището Пней Хевер (Pnei Hever), разположено съвсем близо до палестинския град Хеброн*, като малко след това древният артефакт бил предаден на властите.

град Хеброн* – селище в област Западен бряг, Палестинска автономия, Израел.

каменна маска

Маската е уникално за археологическия свят откритие. Фактът, че ни е известно точното място, на което е била намерена я прави по-ценна от много други подобни маски от този период’ – Ронит Лупу от Звеното за предотвратяване на кражби на антики в Израел.

Древният артефакт е изработен от варовик и внимателно обработен с каменни инструменти, за да наподобява човешко лице. Има добре оформени отвори за очи, нос, уста и дори издялани зъби. Учените откриват 4 дупки по периферията, като допускат, че са направени с цел през тях да преминава някаква връв, посредством която маската да се прикрепи към лицето на човек или предмет.

Откриването на толкова старателно изработена маска е особено вълнуващо. Камъкът, от който е направена е добре полиран. Има симетрични черти с прецизно подчертани скули’ – допълва Лупу.

Съобщава се също, че близо до каменната маска са намерени и кремъчни инструменти, чиято възраст била между 8000 и 9500 години.

каменна маска Израел

Каменните маски са свързани с аграрната революция. Преходът от икономика базирана на лов и събирачество към земеделие и опитомяване на животни е съпътстван от промяна в социалната структура и рязко повишаване на ритуално-религиозните дейности. Находките свързани с тях от този период включват фигурки с човешка форма, черепи и каменни маски’ – доктор Омри Барзилай, ръководител на Отдела за археологически изследвания в Израел.

До този момент са известни около 15 подобни маски от времето на неолита. Интересното е, че всички те били намерени в района на град Хеброн и околните на него земи. Това от своя страна дава основание на учените да смятат, че в древността районът бил център за изработка на разнообразни ритуални предмети.

каменна маска на 9000 годиниСнимки: www.foxnews.com

За съжаление повечето от въпросните маски днес се намират в частни колекции по целия свят, което съществено затруднява потенциалното им изследване.

От една страна значимостта на новооткритата каменна маска произхожда от факта, че тя била намерена на територията на археологически обект, който може да се проучи, а от друга, че последната подобна маска е открита преди повече от 30 години. Експертите се надяват, че бъдещите изследвания ще им дадат възможност да разкрият повече за културата и вярванията на хората, изработвали необикновените маски.