Деветашката пещера – подслон за хората от 70 000 години!

Деветашката пещера се намира в България, разположена на метри от коритото на река Осъм и на около 20 километра от град Ловеч. Пещерата е била използвана за подслон още от каменната епоха. Днес, изоставена от човешките си обитатели, пещерата е място с национално и международно значение и е дом на над 30 000 прилепа.

деветашка пещера

пещера до ловеч

Това е карстова пещера, образувана от разпадането на седиментни скали – варовик и доломит. Характерни за нея са множеството ями във вътрешността и подземни водни канали.

Самата пещера е огромна, с дълбочина от приблизително 2 400 метра. Входът на пещерата представлява гигантска продълговата зала със 7 големи дупки на тавана, през които навлиза слънчева светлина. Тези дупки са причината пещерата да получи и имената ‘Окната’ и ‘Маарата’. Височината на тази част от пещерата варира между 60 и 100 метра.

огромна пещера

На около 200 метра след входа пещерата се разделя на две части. През левия коридор тече малка рекичка, която образува няколко езерца и водопади, като в последствие се влива в река Осъм. Десният коридор е сух и значително по-топъл, като се състои от няколко камери, като завършва с кръгла зала позната като ‘Олтара’. Там са открити изключително много останки от различни епохи.

пещера в българия

В огромната пещера могат да се открият красиви сталактити и сталагмити, реки, величествени естествени куполи и арки. Не е трудно да се досетим защо древните хора са се заселвали тук.

деветаки

Деветашката пещера е преоткрита през 1921 година от български изследователи. До 1950 година се водят разкопки, след което държавата възнамерява да я превърне в гигантско хранилище. След направените проучвания, учените установяват, че пещерата е била почти постоянно обитавана от късния Палеолит (преди около 10 000 години) до Средновековието. Най-ранните свидетелства за обитание са датирани на почти 70 000 години. Важно е да се спомене, че Деветашката пещера е един от най-богатите в света археологически обекти на артефакти от Неолита (от 6-то до 4-то хилядолетие преди Новата ера).

природна забележителност в българия

През 50-те години на 20-ти век пещерата също била използвана и като военен склад. Там били скалдирани варели с петрол. Бетонните основи, върху които са били поставяни варелите, още могат да бъдат видяни. Също така е имало железопътна линия водеща към входа на пещерата.

деветашка пещера българия

Регионът на пещерата е изключително богат и от към животински обитатели. Има 12 вида земноводни, над 80 вида птици, над 30 вида бозайници и 15 вида прилепи. Повечето от тези животни са защитени видове, като някои от тях са вписани и в Червената книга.

ловечВсички снимки са авторски.

През 1996 година Деветашката пещера официално е обявена за природна забележителност.