Деветашката пещера – подслон за хората от 70 000 години!

Деветашката пещера се намира в България, разположена на метри от коритото на река Осъм и на около 20 километра от град Ловеч. Пещерата била използвана за подслон още от каменната епоха. Днес, изоставена от човешките си обитатели, тя е място от национално и международно значение и е дом на над 30 000 прилепа.

По своята същност това е карстова пещера, образувана от разпадането на седиментни скали – варовик и доломит. Характерни за нея са множеството ями във вътрешността и подземни водни канали.

Деветашка пещера

Самата пещера е огромна, с дълбочина от приблизително 2 400 метра. Входът ѝ представлява гигантска продълговата зала със 7 големи дупки на тавана, през които навлиза слънчева светлина. Тези дупки са причината пещерата да получи и имената ‘Окната’ и ‘Маарата’. Височината на тази част от пещерата варира между 60 и 100 метра.

На около 200 метра след входа пещерата се разделя на две части. През левия коридор тече малка рекичка, която образува няколко езерца и водопади, като в последствие се влива в река Осъм. Десният коридор е сух и значително по-топъл и се състои от няколко камери, като завършва с кръгла зала позната като ‘Олтара’. Там са открити изключително много останки от различни епохи.

В огромната пещера могат да се открият красиви сталактити и сталагмити, реки, величествени естествени куполи и арки. Не е трудно да се досетим защо древните хора са се заселвали тук.

Деветашката пещера е преоткрита през 1921 година от български изследователи. До 1950 година се водят разкопки, след което държавата възнамерява да я превърне в гигантско хранилище. След извършени проучвания, учените установяват, че пещерата била почти постоянно обитавана от късния Палеолит (преди около 10 000 години) до Средновековието. Най-ранните свидетелства за обитание са датирани на почти 70 000 години. Интересно е, че Деветашката пещера е един от най-богатите в света археологически обекти на артефакти от Неолита (от 6-то до 4-то хилядолетие преди Новата ера).

природна забележителност в България

През 50-те години на 20-ти век пещерата също била използвана и като военен склад. Там били скалдирани варели с петрол. Бетонните основи, върху които били поставяни варелите, още могат да бъдат видени. Също така имало железопътна линия водеща към входа на пещерата.

пещера до ЛовечВсички снимки са авторски.

Регионът на пещерата е изключително богат и от към животински обитатели. Има 12 вида земноводни, над 80 вида птици, над 30 вида бозайници и 15 вида прилепи. Повечето от тези животни са защитени видове, като някои от тях са вписани и в Червената книга.

През 1996 година Деветашката пещера официално е обявена за природна забележителност.