Големият Взрив може би никога не се е случвал!

На вашето внимание представяме твърдения на учени, които могат тотално да преобърнат разбиранията ни за Вселената – Големият взрив не се е състоял! Всъщност, не само може би не е имало такова нещо като Големия взрив, а дори че Вселената ни има коренно различен произход.

Въпросната теория гласи, че Вселената е възникнала в следствие на свиването на умираща четириизмерна звезда, която се преобразува в черна дупка с невъобразимо големи размери.

Вселена

Статия в списание ‘Nature’ гласи:

‘В документи, публикувани наскоро, Афшорди (физик от университета Ватерло) и колегите му били заинтересовани от предложение, направено през 2000 година от екип, включващ Джия Двали, настоящ физик в Лудвиг Максимилиан – университет в Мюнхен, Германия. В представеният от тях модел, нашата триизмерна Вселена е мембрана, плаваща в Супер Вселена, която има 4 измерения.

Екипът на Ашфорди осъзнал, че ако тази Супер Вселена има четириизмерни звезди, някои от тях е възможно да се колабират (да се свият), образувайки четириизмерни черни дупки. Това явление е характерно и за нашата Вселена – звезди експлодират като Супер Нова, изтласквайки външните си слоеве, докато вътрешните се свиват и създават черна дупка.

В нашата Вселена черните дупки са обградени от сферична повърхност, наречена Хоризонт на събитията. Докато в триизмерна Вселена двуизмерен обект може да образува граница в черната дупка, то в Супер Вселената, Хоризонтът на събитията на четириизмерна черна дупка ще бъде триизмерен обект – форма наречена Хиперсфера. Когато екипът на Ашфорди симулирал смъртта на четириизмерна звезда, открил, че изхвърленият материал ще образува триизмерна мембрана, обгръщаща триизмерен Хоризонт на събитията, като бавно продължава разширяването си.

Авторите предполагат, че триизмерната Вселена, в която живеем, е възможно да представлява точно такава мембрана, а разширяването на мембраната разбираме като космическо разширение. Астрономите са изчислили разширяването и по аналогичен път стигат до извода, че всичко е започнало с Голям взрив – но това е просто една илюзия’.

черна дупка

Големият взрив никога не е бил обяснен и всъщност, големият въпрос е – какво го е предизвикало? Какво е предизвикало такова събитие, положило началото на всичко преди 13.7 милиарда години? Ако се запитате какво е имало преди Големия взрив, напълно възможно е да не можете да си отговорите, а само да се объркате. Доказуемо ли е? Това, което възприемаме като Големия взрив, може да е триизмерният ‘мираж’ на колабираща звезда във Вселена, коренно различаваща се от нашата. ‘Най-големият въпрос за космологията е разбирането на Големия взрив’ – твърди екипът на Ашфорди.

Обичайните теории за Големия взрив гласят, че той води началото си от сингулярност – неизмеримо горещо и плътно време-пространство, където физичните закони не важат. Сингулярността представлява загадка и познанията ни за нея са изключително ограничени.

Проблемът е, че разбирането ни за хипотезата за Големия взрив е относително праволинейно и предвидимо – Вселената да се разширява около точка, била някога самата сингулярност. Може би нещо друго се е случило? Възможно ли е нашата Вселена никога да не е била в състояние на сингулярност?