Учените: В човешкия мозък съществува многоизмерна Вселена

Някои неща на този свят са постоянни, така например, Слънцето винаги изгрява от изток, водата винаги завира при 100℃ и независимо колко силно се молим след неделя винаги идва понеделник. Но има и неща, чието съществуване остава недоказано или трудно обяснимо, като например – извънземните, духовете и алтернативните Вселени. Споменавайки последното, наскоро е проведено проучване свързано именно с тях. Учените вярват, че в човешкия мозък има 11 алтернативни Вселени, свързани по между си като в Кубът на Рубик.

неврониСнимка: www.peacequarters.com

И така, как са открити тези Вселени? Учените са използвали математически метод от алгебричната топология, с която са ‘картографирали’ структурите и пространствата в невронните мрежи намиращи се в човешкия мозък. Тези мрежи са необходими на невроните, за да предават информация по между си. Благодарение на тази информация всички ние имаме способността да мислим, говорим и извършваме каквито и да е било движения. Любопитен факт е, че в човешкия мозък има около 86млн. неврона!

алтернативни вселениСнимка: www.peacequarters.com

Проведеното изследване е част от проекта Blue Brain, в който са взели участие учени от цял свят. За първи път в историята се използва математически метод от алгебричната топология за подобен род проучване. Изследването е публикувано в Journal Frontiers, където учените обясняват подробно как наблюдават движението на информацията между невроните. Те откриват, че се създават структури, когато информацията преминава между невроните, които се преплитат в различни геометрични форми.

Ръководителят на научния проект, Хенри Маркрам, е изключително щастлив от направеното откритие: ‘Открихме цял един нов свят, за чието съществуване никой дори не е предполагал!’ Когато невроните предават информация по между си се образува обект, който може да бъде проследен чрез математически и компютърни модели. Колкото повече неврони предават информация по между си, толкова повече обекти се образуват.

вселена в човешкия мозъкСнимка: www.peacequarters.com

Но изследването не приключва до тук! След като използвали компютърни модели, учените изследвали тъкани от човешки мозък, за да потвърдят откритието си. Установили, че под въздействието на различни стимули, обменът на информация може да се променя. И в заключение, собственият ни мозък ‘диктува’ какви изменения и форми да се появяват в него и този процес е уникален при всяко човешко същество!