Учените: В човешкия мозък съществува многоизмерна Вселена

Някои неща на този свят са постоянни, като например, Слънцето винаги изгрява от изток, водата винаги завира при 100 градуса по Целзий и независимо колко силно се молим след неделя винаги идва понеделник. Но има и неща, чието съществуване остава недоказано или трудно обяснимо, като например – извънземните, духовете и алтернативните Вселени. Споменавайки последното, наскоро е проведено проучване свързано именно с тях. Учените вярват, че в човешкия мозък има 11 алтернативни Вселени, свързани по между си така както отделните елементи в Кубът на Рубик.

неврониСнимка: www.peacequarters.com

Как са открити тези Вселени?

Учените са използвали математически метод от алгебричната топология, с която са ‘картографирали’ структурите и пространствата в невронните мрежи, намиращи се в човешкия мозък. Тези мрежи са необходими на невроните, за да предават информация по между си. Благодарение на тази информация всички ние имаме способността да мислим, говорим и извършваме каквито и да било движения. Любопитен факт е, че в човешкия мозък има около 86 милиона неврона!

алтернативни вселениСнимка: www.peacequarters.com

Проведеното изследване е част от проекта Blue Brain, в което са взели участие учени от цял свят. Интересно е, че за първи път в историята се използва математически метод от алгебричната топология за подобен род проучване. Изследването е публикувано в Journal Frontiers, където учените обясняват подробно как наблюдават движението на информацията между невроните. Те откриват, че при преминаването на информация между невроните се образуват временни структури, които се преплитат в различни геометрични форми.

Ръководителят на научния проект, Хенри Маркрам, е изключително щастлив от направеното откритие:

Открихме цял един нов свят, за чието съществуване никой дори не е предполагал – в човешкия мозък съществува многоизмерна Вселена!

Когато невроните предават информация помежду си се образува обект, който може да бъде проследен чрез компютърни математически модели. Колкото повече неврони предават информация помежду си, толкова повече обекти се образуват.

вселена в човешкия мозъкСнимка: www.peacequarters.com

Но изследването не приключва до тук! След като използвали компютърния модел, учените изследвали тъкани от човешки мозък, за да потвърдят откритието си. Установили, че под въздействието на различни стимули, обменът на информация може да се променя.

И в заключение, собственият ни мозък ‘диктува’ какви изменения и форми да се появяват в него и този процес е уникален при всяко човешко същество!