Гробницата на владетеля на Сипан в Хуака Рахада, Перу

В гробницата има погребалната камера с размери 5 на 5 метра, като в центъра ѝ е дървеният саркофаг на владетеля на Сипан. В самия саркофаг, освен скелет облечен в царски дрехи, има също така и множество скъпоценности и дарове, които го придружават в задгробния живот. По намерените артефакти учените съдят, че това бил войн-свещеник, който най-вероятно бил почитан като бог от поданиците си.

Археолозите смятат, че бил между 35 и 40-годишен, когато го застигнала смъртта, което се случило към края на 3-ти век от Новата ера. По дрехите му се виждат множество златни, сребърни и медни орнаменти, включително и огромна украса за главата, изработена от злато и пера. Също така са открити множество пръстени, обеци и огърлица, изработена от златни и сребърни мъниста във формата на бобени зърна.

Гробницата на владетеля на Сипангробницата на владетеля на СипанСнимка: www.ancient-origins.net

Заедно с владетеля на Сипан били заровени общо 451 златни и сребърни предмета – церемониални прибори, ножове, златни маски, стотици мъниста и други.

С продължаване на разкопките, археолозите открили, че господарят не бил погребан сам, а бил придружен от още 6 човека. Били намерени три млади жени, облечени в церемониални дрехи, разположени около саркофага, двама едри мъже с ампутирани крака, за които се смята, че са личната му стража, както и дете на приблизителна възраст от 10 години. На по-късен етап бил открит трети възрастен мъж в седнала позиция в ниша в една от стените, както и куче и две лами.

През 1988 година е открита втора погребална камера с останките на друг свещеник, за който се предполага, че бил високопоставен и отговарял единствено пред владетеля на Сипан. В камерата също имало жена и двама предполагаеми пазачи, както и множество ритуални артефакти, сред които и съд, в който се предполага, че се събирала кръвта на принесените в жертва хора.

Възстановка на гробницата на владетеля на Сипаностанки от цивилизацията мочеСнимка: www.ancient-origins.net

Не след дълго археолозите открили трета гробница, която била по-стара от първите две. По намерените златни дарове и орнаменти, археолозите съдят, че това бил човек от същото ниво като владетеля на Сипан. След проведени ДНК анализи учените установили, че те имали роднинска връзка. Предполага се, че това е отново владетел на Сипан, но от по-ранен период и затова го нарекли ‘Старият владетел на Сипан’.

Заедно с него били погребани жена и един пазач, както и най-фино изработените златни артефакти, откривани в комплекса Хуака Рахада. Една от най-ценните реликви е малка златна фигурка, на която е изобразено човешко лице върху гърба на паяк.

погребални церемонии ПеруСнимка: www.ancient-origins.net

Общия брой открити гробници е 19, но археолозите предполагат, че има още какво да бъде намерено. Интересно е, че е изграден цял музей предназначен изцяло за находките от комплекса Хуака Рахада, тъй като откритите артефакти са изключително много. Нарича се ‘Музеят на царската гробница на Сипан’ и се намира в близост до Хуака Рахада.