Вилендорфската Венера – икона на човешката праистория

Вилендорфската Венера е името на малка каменна фигура на жена с пищни форми, открита през 1908 година от археолога Йозеф Сомбати, близо до град Вилендорф в Австрия. В момента се намира в историческия музей във Виена. Фигурата е изработена от варовикова скала, като се виждат следи от червена охра. Височината на Вилендорфската Венера е 11 сантиметра, а възрастта ѝ е определена на между 25 000 и 27 000 години.

Тази малка статуя е важна икона за човешката праистория. Археолозите имат много различни теории за това какво послание и какво значение е имала фигурата за древното общество. Едно от най-популярните предположения е, че това е фигура на богинята символ на плодородието. Уголеменият бюст и корем, както и акцента върху половите органи говорят именно за това.

Вилендорфска Венера

Друга теория за предназначението на фигурата е, че тя е символ на късмета. Малкият размер на статуята навежда археолозите на мисълта, че тя била носена от мъжете по време на лов. За това говори и липсата на лице на фигурата, което може би означава, че тя имала по-голямо значение като предмет, амулет, отколкото като определен човек. Косата ѝ е изобразена като 7 концентрични кръга един върху друг, а за числото 7 се знае, че е смятано за магическo и носещо късмет.

Третото вероятно предназначение на мистериозната каменна фигура е като символ на Богинята майка (майката Земя). За това предполага начинът, по който е изобразена фигурата на жената – със затлъстяване. Учените са на мнение, че по онова време, когато хората се изхранвали предимно със събирателство и лов, затлъстяването било изключително рядко явление и хората го считали за символ на божественост и уникалност.

Имайки предвид множеството предположения за символиката на Вилендорфската Венера, могат да се направят също толкова изводи за социалните, политическите и религиозните вярвания на хората от преди повече от 25 000 години.

Почитането на фигурата като божество предполага практикуване на религиозни церемонии. От гледна точка на йерархията може да се предположи, че жените имали важна роля в обществото, поради способностите си да отглеждат и възпитават. Според някои учени обществото преди 25 000 години може да е било повече матриархат, отколкото патриархат.

Вилендорфска Венера древна фигураСнимка: commons.wikimedia.org Автор: Aiwok (CC BY-SA 3.0)

Интересно е, че това не е единствената подобна фигура от същия период. Подобни статуи са намирани из цяла Европа!