Как древните египтяни загубиха битката срещу котките?

Битката при Пелузиум между египтяните и персите се състои през далечната 525 година преди Новата ера. Любопитен момент от тази част на египетската история са ‘съюзниците’ на персите – свещените за египтяните котки. Интересното е, че тази битка е един от най-ранните примери в историята за прилагането на психологическа тактика по време на военни действия.

Пелузиум бил град с важно стратегическо разположение, намиращ се в най-източните части на делтата на река Нил. В древни времена той се считал за своеобразен вход към Египет за идващите от изток завоеватели, което от своя страна автоматично го превръщало в тяхна основна цел.

Пелузиум Древен Египет

Защо цар Камбис II напада Пелузиум?

Дълги години отношенията между двете царства били силно обтегнати. Те се влошават още повече с качването на Камбис II* на престола. Но причината, поради която персийският цар атакува Пелузиум става измамата на египетския фараон Амасис II*. Старогръцкият историк Херодот пише, че преди персийското нахлуване, царят поискал дъщерята на фараона за своя съпруга. Египетският владетел се опасявал, че дъщеря му ще се превърне в наложница, а не в царица и затова изпраща в двореца на Камбис II не своята дъщеря, а тази на предходния египетски фараон. За негов лош късмет принцесата разкрила лъжата на фараона, а персийският владетел бил твърдо решен да отмъсти за обидата и напада Египет.

Камбис II* – син на основателя на Първата персийска империя – цар Кир II Велики. Наследява трона от баща си през 530 година преди Новата ера (може да се срещне и 529 година). Камбис II управлява империята до 522 година преди Новата ера, когато умира в резултат на заговор, а според други източници от инфекция.

Амасис II* – фараон от 26-та династия, който управлява в периода 570 – 526 година преди Новата ера. Наследява го синът му Псамтик III, който управлява Египет едва 6 месеца до идването на Камбис II.

фараон Амасис IIфараон Амасис II

Как Камбис II използва вярата на египтяните срещу тях самите?

Персийският цар знаел, че египтяните дълбоко почитали котките, както и това че според тях те били земното въплъщение на богинята Бастет*. Владетелят хитро си послужил с тази информация, като наредил върху щита на всеки войник да се нарисува котка. Но изненадите не спрели дотук, защото на бойното поле имало не само нарисувани, но и истински котки!

Бастет* – в древноегипетската митология тя е богинята на плодородието, радостта и празниците. Изобразявана била като котка или като жена с глава на котка, а понякога и на лъвица.

богинята Бастетбогинята Бастет

През 161 година от Новата ера римският оратор и писател Полиян публикува книга, посветена на военните стратегии и хитростите, използвани по време на битка. От него разбираме, че персийският владетел, с цел да избегне огнените стрели на египтяните, наредил на бойното поле да има също така кучета, овце и ибиси – все свещени за тях животни. Било немислимо египтяните да навредят на животните и те не могли да защитят Пелузиум.

битката при Пелузиум

Смята се, че победата на персите така или иначе е била в ръцете им, но може да се каже, че хитростта на царя в известна степен предопределя изхода от битката.

За битката при Пелузиум Херодот пише:

Битката беше ожесточена, като загубите и от двете страни бяха огромни, но в крайна сметка египтяните бяха отстранени’.

залавянето на Псамтик III от Камбис IIзалавянето на Псамтик III от Камбис IIСнимка: en.wikipedia.org

По негови записки в резултат от битката загиват около 50 000 египтяни и около 7000 перси.

След превземането на Пелузиум, столицата Мемфис също е обсадена и превзета, с което се слага и край на суверенитета на Древен Египет.