Ани – древният ‘град на хиляда и една църкви’

На границата между Турция и Армения, в окръг Карс, е разположен древният и величествен метрополис Ани – известен още като ‘Градът на четиридесетте порти’, а названието ‘Градът на хиляда и една църкви’ получава благодарение на множеството храмове, издигнати в него.

метрополис – град с голяма икономическа, културна и политическа значимост

град Ани

манастир, построен в периода 1000-1200 годинаманастир в Ани

Ани е столица на средновековното Арменско царство, което обхващало земите на днешна Армения и Източна Турция. Градът е основан преди повече от 1600 години и в миналото бил пресечна точка на множество религиозни маршрути и притегателен център за търговци, пътуващи между Изтока и Запада.

катедралата Аникатедралата Ани

катедралата Ани отвътрекатедралата Ани отвътре

По време на управлението на Гагик I (989 – 1020 година), Ани преживява своя най-голям икономически разцвет. Според различни исторически извори, по това време населението е наброявало между 100 000 и 200 000 души.

църквата ‘Свети Спасител’църквата'Свети Спасител'

Но с настъпване смъртта на Гагик I, силата на царството бива сериозно отслабена и не след дълго то било разделено на две. Причина за това става спорът за престола между наследниците – Ашот IV и Хованес Съмбад III Миролюбивия.

стенописи от църквата ‘Свети Григорий от Тигран’стенописи от църква

В началото на 14-ти век се отбелязва сериозен упадък на града, в резултат от силно земетресение. През следващите 300 години градът продължава да се обезлюдява и през 17-ти век той е напълно изоставен. Междувременно през годините византийски императори, турци, номадски кюрди, руснаци и грузинци многократно го нападат и безжалостно преследват жителите му.

повредени стенописи от църквата ‘Свети Григорий от Тигран’повредени стенописи от църква

В края на 19-ти век градът е преоткрит и през 1892 година се провеждат първите археологически разкопки, като са положени и не малко усилия за консервиране на част от застрашените от пълно унищожение сгради. Първата световна война (1914 – 1918 година) слага край на проучвателните дейности, а последвалите събития свързани с арменския геноцид отново превръщат някогашния метрополис в призрачен град.

църквата ‘Свети Григорий от Тигран’древна църква в Ани

След края на Първата световна война, за кратко Ани е част от територията на Република Армения, но през 1920 година турските войски го нападат и превземат. Година по-късно с договор подписан в град Карс, Ани и районът на Карс биват официално присъединени към територията на Турция.

останки от древен мост – Армения е отдясно, а Турция отлявоостанки от древен мост в АниСнимки: www.theatlantic.com

Град Ани е символ на богатото религиозно и културно наследство на Армения и множеството, макар и не много добре, запазени църкви, манастири и сгради го потвърждават. Към днешна дата той е необитаем и с цел да се запазят останките му през 2016 година той е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.